Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

14.9.22 / dotaz č. 142660
Výpočet spalinových cest

účinná výška 8,5 m

krbová vložka Hoxter UKA 69/48/69/51
- teplota spalin 305 °C
- potřebný tah komína 12 Pa
- hmotnostní průtok spalin 7,7 g/s
- nominální výkon 9 kW

nerezový třívrstvý komín, veden interiérem

místo stavby - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Orientační výpočet byl zpracován pro vícevrstvý nerezový komín s izolací tl. 30 mm (tepelný odpor komínové konstrukce 0,41 m2.K/W), umístěný v interiéru. Přívod vzduchu je ve výpočtu řešen samostatným kanálem pr. 150 mm, vedeným horizontálně. Výpočtem byla ověřována dimenze komínu DN 200 mm (dle spalinového hrdla spotřebiče, které je DN 200), do kterého by měla být připojena krbová vložka HOXTER UKA 69/48/69/51 (bez akumulační masy) o jmenovitém výkonu 9 kW, teplota spalin na hrdle spotřebiče 305°C, hmotnostní průtok spalin 7,7 g/s a požadavek na tah 12 Pa (hodnoty dle technického listu výrobce spotřebiče). Ve výpočtu není počítáno s celoročním provozem (teplota okolí pro tlakovou podmínku 15°C). Výpočet byl proveden jen pro plné zatížení spotřebiče.
Výpočtem bylo ověřováno, zda budou splněny všechny podmínky výpočtu pro účinnou výšku komínu 8,5 m.
Při plném zatížení spotřebiče, pro dimenzi DN 200, při účinné výšce 8,5 m je splněna tlaková a teplotní podmínka. Rychlost proudění spalin vyšla nižší, než je normovaná hodnota 0,5 m/s.
Tlaková podmínka je splněna s rezervou 28 Pa. Teplotní podmínka je splněna s rezervou 19,8°C. Rychlost proudění spalin vyšla 0,33 m/s.
Zlepšení rychlosti proudění spalin lze, obecně, dosáhnout např. zmenšením dimenze komínu nebo vyšším hmotnostním průtokem spalin (viz technická data výrobců spotřebičů).
Výpočtově, v tomto případě, vychází optimálněji menší dimenze. Pokud by se redukovala dimenze komínu a kouřovodu, doporučujeme toto předem projednat s výrobcem spotřebiče a příslušným revizním technikem spalinových cest.
Celkové posouzení spalinové cesty je v kompetenci revizního technika spalinových cest v rámci revize.
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
tisk