Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

26.9.22 / dotaz č. 142905
Dobrý den,

lze v současnosti při prodeji zpracovat PENB na jednu bytovou jednotku (25 m2)? Nebo se musí vždy vypracovat PENB pro celý objekt? Platí se zákona č. 406/2000 Sb. výjimka, že místo PENB stačí doložit vyúčtování 3 roky zpětně a PENB se nemusí zřizovat?

Děkuji.
K Vašemu dotazu týkajícího se zpracování PENB při prodeji bytové jednotky Vám sdělujeme následující :
Povinnost zpracování, předkládání a předávání PENB při prodeji bytové jednotky upravuje zákon č. 406/2000 Sb. v platném znění ve svém §7a odst. 2. Dále ještě uvádíme na vysvětlenou, že v tomto zákoně je v § 2 odst. 1 uváděn pojem „ucelená část budovy“ , kterou se podle tohoto zákona rozumí – „byt nebo jiná část budovy, která je určena k samostatnému používání nebo byla za tímto účelem upravena“.

Z uvedeného a dalších souvisejících znění tohoto zákona, potom k Vašemu dotazu uvádíme :
- Dle § 7a odst. 9 je PENB pro ucelenou část budovy (tj. dle výše uvedeného i pro byt. jednotku) možné zpracovat pouze v případě, že tato ucelená část budovy má vlastní zdroj tepla nebo chladu nezávislý na zbývající části budovy nebo má samostatně měřenou a centrálně regulovanou dodávku energie nezávislou na zbývající části budovy. Tj pokud tomu tak není, tak se musí PENB zpracovat pro celou budovu a potom takto zpracovaný PENB, je také PENB pro ucelenou část budovy, tj. i pro byt. jednotku.
- V § 7a odst.7 se uvádí, že pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán PENB ( ve smyslu Vašeho dotazu pro potřeby prodeje byt. jednotky), může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky.
- O povinnosti vlastníka vyžádat si prokazatelným způsobem PENB (pro potřeby prodeje ve Vašem případě) od SVJ či správce hovoří §7a odst.3 zákona.

S pozdravem
Ing. Pavel Svoboda, EKIS Olomouc