Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

21.9.22 / dotaz č. 142951
Dobrý den,

Prosím o ověření funkčnosti stávající spalinové cesty krbové kamna Romotop Evora Akum 03. Předem děkuji.

Tepelný výkon - jmenovitý kW 4
Tepelný příkon - jmenovitý kW 2,0-6,5
Účinnost % 80,53
CO2 - obsah % 9,59
Hmotnostní tok spalin g/s 6,4
Teplota spalin na hrdle spotřebiče °C 332
Požadovaný tah (podtlak) nebo Pa 12

Spalinové hrdlo:
- tvar průřezu kruh
- rozměr 1 mm 160

Přívod vzduchu:

Zaústění přívodu vzduchu do spotřebiče
Tvar průřezu přívodu vzduchu kruh
- rozměr 1 mm 125
Odpory - kolena, úhyby 2x45°

Kouřovod:

Materiál/Tloušťka - / mm nerez/0,8
Tvar /Rozměr - / mm kruh / 150
Účinná výška /Náběh m/m 1140
Délka po ose m 0,4
Odpory - kolena, úhyby 1x90°

Komín:
Druh - zděný s pevnou nerezovou vložkou
Založení: na podlaze - připojení T-kusem 90°
Zatřídění dle ČSN 1443 : ano
Celkový tepelný odpor : m2.K/W ?
Tvar průřezu komínu (vložky) kruh
- rozměr 1 mm 160

Osazení komínu ve stavbě:

Umístění: uvnitř objektu - prostup střechou
Celková výška m 8,5
Neúčinná výška m 1,1
Účinná výška celkem m 7,4
- z toho:
- výška nad střechou (ve volném prostoru) m 0,6
- délka v nevytápěném prostoru m 2,5
- délka ve vytápěném prostoru m 5,4

Stříška na ústí: ANOOrientační výpočet byl zpracován pro zděný komín s nerezovou vložkou bez izolace (tepelný odpor komínové konstrukce dopočítán 0,22 m2.K/W). Přívod vzduchu ke spotřebiči je zajištěn samostatným kanálem DN 125. Výpočtem byla ověřována dimenze nerezové vložky DN 160 mm (dle požadavku tazatele), do které by měla být připojena krbová kamna Romotop EVORA 03 Akum o jmenovitém výkonu 4 kW, teplota spalin na hrdle spotřebiče 332°C, hmotnostní průtok spalin 6,4 g/s a požadavek na tah 12 Pa (hodnoty dle technických informací výrobce spotřebiče). Ve výpočtu není počítáno s celoročním provozem (teplota okolí pro tlakovou podmínku 15°C). Výpočet byl proveden jen pro plné zatížení spotřebiče.
Výpočtem bylo ověřováno, zda budou splněny všechny podmínky výpočtu pro účinnou výšku komínu 7,4 m.
Při plném zatížení spotřebiče, pro dimenzi DN 160, při účinné výšce 7,4 m jsou všechny podmínky výpočtu splněny.
Tlaková podmínka je splněna s rezervou 24,5 Pa. Teplotní podmínka je splněna o 2,4°C. Rychlost proudění spalin vyšla 0,5 m/s. U tlakové podmínky vyšla poměrně vysoká rezerva, je proto možné zvážit osazení omezovače tahu.
Celkové posouzení spalinové cesty je následně v kompetenci revizního technika spalinových cest v rámci revize.
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
tisk