Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

27.9.22 / dotaz č. 143351
Dobrý den, na r. 2023 vyřizuji demolici RD z r. 1932, a na jeho místě bych chtěl postavit nový RD - NÍZKOENERGETICKÝ.
Prosím je možné čerpat dotace Zelená úsporám i v režimu NZÚ a jaké podmínky se musí dodržet. Např. musí být nový RD přesně v půdorysu starého RD. atd. ????
Dobrý den,
v případě demolice RD a jeho nahrazení novostavbou RD je možné řešit dotaci z programu Nová zelená úsporám v režimu A - ZATEPLENÍ. (Principiálně zlepšujete energetickou náročnost původního RD tím, že jej nahradíte novým RD.)
Podmínky:
1) Demolice a novostavba musí na sebe bezprostředně navazovat ... obecně se předpokládá, že mezi rozhodnutím o odstranění stavby a vydáním souhlasu s ohlášenou novostavbou nebude více než 1 rok.
2) Nový RD musí být postaven v místě původního - ovšem není zde stanoven podíl překrytí ... tedy dle informací z fondu stačí, když z nového RD bude stát alespoň 1 m2 na místě původního domu.
3) Nový RD musí mít energeticky vztažnou plochu do 350 m2 ... počítá se vnější obestavěná plocha obytné zóny (tedy bez garáže, sklepa, atd.)
....
Ostatní podmínky a pravidla již vycházejí přímo s požadavků stavebního zákona ... tedy principiálně je prakticky každá novostavba domu navrhována v nízkoenergetickém režimu, protože by nesplnila podmínky pro získání stavebního povolení / ohlášení.
....
Výše dotace v režimu A - ZATEPLENÍ:
... obvodové stěny, podlahy, stropní konstrukce, okna, dveře ... podle ploch jednotlivých konstrukcí až 650 000,- Kč + 25 000,- Kč na posudek
... vzduchotechnika s rekuperací (která však není podmínkou) ... až 105 000,-
... vnější stínící technika (také není podmínkou) ... až 1500,- Kč/m2
... instalace vybraného zdroje náhradou za původní neekologický zdroj ... až 100 000,- Kč (zde jsou specifické případy, kdy lze dotaci využít) ... JE NEZBYTNĚ NUTNÉ MÍT FOTODOKUMENTACI PŮVODNÍHO ZDROJE NEBO ZDROJŮ !!! - tedy než začnete RD vyklízet, tak pořiďte fotky kotle, kamen, akumulaček, přímotopů atd.
... instalace systémů využívající energii ze Slunce ... až 200 000,- Kč
... systémy pro zálivku dešťovou vodou, případně se splachováním nebo jímáním šedých vod ... až 105 000,-
... zelené střechy ... až 100 000,-
... ekomobilita ... až 60 000,-
........
Doporučuji navštívit naše konzultační středisko ve Veselí nad Moravou, nám. 24. dubna 1806, kde můžeme na podkladě projektu demolice a novostavby (stačí studie) probrat všechny možnosti podrobně. Vzhledem ke zvýšenému zájmu je nutno domluvit konzultaci na přesný čas.