Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

17.10.22 / dotaz č. 144289
Dobrý den, chtěl jem se zeptat, jak se přistupuje u společností, které mají dle § 9 odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb, povinnost EA, k pojmu energetické hospodářství. Jde mi o situaci, kdy jedna společnost má v nájmu či vlastní několik zcela oddělených provozů v rámci republiky (např. banka). Je každý provoz samostatným energetickým hospodářstvím? Dosud byl pro každý provoz zpracován samostatný EA (kdy každému EA končí 4 letá platnost v jiném období) z důvodu různého období, kdy tento provoz byl pořízen. I do budoucna se počítá s pořizováním dalších samostatných provozů. Dosud tento postup nikdo nezpochybnil, ale nejsme si jisti, jak vykládat pojem energetické hospodářství a ucelená část energetického hospodářství. Nebo se má za všechny provozy dělat pouze jeden EA? Jak v takovém případě postupovat, kdy udělám EA, který je platný 4 roky a po 1/2 roce pořídím nový provoz? Obdobná situace může být v případě sloučení 2 společností, kdy každá měla samostatný EA s různými daty platnosti. Díky předem za Vaši reakci
Dobrý den,
dle § 2 Základní pojmy odst. 1 písmeno d) Z406/2000 Sb., v aktuálním znění, je energetickým hospodářstvím budova nebo provoz, jestliže lze u nich stanovit spotřebu energie na základě měřitelného vstupu a výstupu; ucelenou částí energetického hospodářství je územně nebo procesně oddělená část energetického hospodářství, kterou je možno na základě měřitelného vstupu a výstupu energie vyčlenit. Na váš případ se dá aplikovat tak, že energetickým hospodářstvím je všechno co patří pod jednu společnost, jedno IČ. Ucelenou částí energetického hospodářství jsou pak jednotlivé provozy, které jsou územně, organizačně nebo procesně oddělené. Je možné udělat jeden souhrnný energetický audit, který bude zastřešovat energetické audity jednotlivých ucelených částí energetického hospodářství.
Z dotazu usuzuji, že se nejedná o malý ani střední podnik a tak se na podnikatele vztahuje povinnost zajistit pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství energetický audit, a to jednou za 4 roky. Povinnost zajistit provedení energetického auditu se nevztahuje na osobu, která má pro své energetické hospodářství zavedený a akreditovanou osobou certifikovaný systém hospodaření s energií podle harmonizované technické normy upravující systém managementu hospodaření s energií, jehož rozsah odpovídá rozsahu energetického auditu.
Aby podnikatel plnil požadavky zákona, musí mít zpracovaný energetický audit na energetické hospodářství. Když je zpracován energetický audit na ucelenou část, to neznamená, že má zpracovaný audit na energetické hodpodářství. Doporučujeme zpracovat jeden energetický audit na energetické hodpodářství a v požadovaném intervalu (dané zákonem 406/2000 Sb.) provádět jeho aktualizaci. Co se týká nákupu nové ucelené části energetického hospodářství, tak bude zapracováno v další aktualizaci energetického auditu.
Odpovídá:  Ing. Karel Pejchal - EKIS Praha Enviros tisk