Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

25.10.22 / dotaz č. 145016
Dobrý den, měl bych dotaz ohledně nákupu přebytků energie z FVE.
Jestli celý systém chápu správně, přebytky odkupují firmy (ČEZ, E.ON...) a dále s nimi nakládají. Existuje i možnost nákupu energie z FVE napřímo, tedy FVE->odběratel?
Jsme průmyslový podnik se zaměřením na svařování hliníkových konstrukcí a tomu odpovídající spotřebě energie. Vlastní FVE elektrárna pro nás nepřichází v úvahu, proto mě zajímá, jestli existují jiné možnosti jak se dostat k energii z jiných zdrojů.

Děkuji za odpověď.
Dobrý den,

k Vašemu dotazu se pokusím nastínit systém obchodování s elektřinou zjednodušeně:1) Výrobce elektřiny má právo prodávat svou silovou elektřinu každému účastníku trhu s elektřinou, ale tato elektřina musí vyvedena do příslušné distribuční soustavy, respektive do elektrizační sítě nebo napřímo prostřednictvím přímého připojení odběratele za smluvní cenu.

2) Každý odběratel, který je účastníkem trhu s elektřinou musí být připojen do elektrizační sítě a to prostřednictvím odběrného místa a toto místo musí mít registrované u operátora trhu (OTE), má identifikační číslo EAN, které je mu přiděleno od příslušného distributora.

3) Jestliže odběratel začne odebírat elektřinu musí mít tuto elektřinu, silovou komoditní elektřinu někde dopředu nakoupenou. Aby jí mohl nakoupit, musí být zodpovědný za

odchylku, kterou způsobí (rozdíl mezi hodnotou nakoupeného množství práce a skutečně spotřebovaného množství v rámci jedné hodiny) u operátora trhu. Musí být tzv. subjektem

zúčtování. Tuto zodpovědnost subjektu zúčtování odchylky za něj může převzít jiný subjekt, obchodník, který je subjektem zúčtování odchylky registrovaným u OTE.

4) Každé odběrné místo (EAN) může mít jen jeden subjekt zúčtování, tzn, buď jím je sám odběratel nebo jeho usmluvněný dodávající obchodník.

5) Pokud je odběratel tedy sám subjektem zúčtování může nakupovat od různých výrobců či obchodníků, vytvořit si svůj denní digram nakoupeného množství v hodinovém členění a

proti němu nastane skutečný hodinový diagram spotřeby za výslednou váženou nákupní cenu v dané hodině + přibude mu náklad za vypočtenou danou cenu odchylky v dané hodině zúčtování.

6) Tento postup je celkem v praxi obslužně a ekonomicky náročný a pro malé odběratele se nevyplatí. Raději všichni volí nákup u obchodníka s přenesením zodpovědnosti za odchylku

na daného dodávajícího obchodníka. Bohužel však v tomto zvoleném případě přenesení odchylky na subjekt zúčtování nelze nakupovat od více obchodníků nebo výrobců, protože

jak je výše uvedeno, subjektem zúčtování pro jeden daný EAN může být jen jeden.Tzn. k dotazu konkrétněji. Své přetoky můžete prodávat komu chcete z účastníků trhu, nicméně přetokovou FV elektřinu od Vás žádný odběratel, který má přenesenou zodpovědnost za odchylku na svého obchodníka nekoupí a nesmí koupit. Může jen velký odběratel, který je sám sobě subjektem zúčtování, ale zde nepředpokládám, že by takový odběratel měl zájem o nějaké malé časově nejisté přetoky FVE zájem. Potom právě zbývá jen ten obchodník a většinou ten velký, kterého zmiňujete, který je za své portfolio výrobců a odběratelů v rámci denního hodinového odběrového diagramu zodpovědný a umí si svůj diagram vyskládat ze stabilních zdrojů a z těch nejistých závislých např. na denních klimatických a osvitových podmínkách. Výhodou pro obchodníka je, že tuto vykoupenou energii z FVE může prodávat jako deklarovanou zelenou energii, obnovitelnou, odběratelům, kteří v rámci své enviromentální politiky chtějí v rámci ročního salda spotřeby, využívat jen obnovitelnou energii.Přímé odchody mezi FVE a odběratel existují, tzv. PPA kontrakty, tato dlouhodobá smlouva o dodávce obnovitelné energie za pevnou či indexovanou cenu. PPA (Power Purchase Agreement) vám poskytuje jistotu ohledně vašich nákladů na energii a současně garantuje její původ. Virtuální PPA (off-site) je založena na tom, že spotřebitel odebírá čistou energii z veřejné sítě za spotovou (tržní) cenu. Součástí tohoto typu PPA je často rozdílová smlouva (Contract for Difference, CfD), která se stará o obousměrnou kompenzaci ceny. Pokud je spotová cena od výrobce vyšší než cena sjednaná v PPA, zaplatí výrobce odběrateli tento rozdíl. Pokud je spotová cena nižší, odběratel doplácí rozdíl výrobci.Vzhledem ke skutečnosti, že tato problematika je velmi složitá,

doporučuji si případně v našem EKIS Středisku Ústí nad Labem Drakisa

sjednat osobní konzultaci.