Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

22.11.22 / dotaz č. 146821
Dobrý den,
ráda bych Vás poprosila o radu ohledně vyhlášky 38/2022. Dle ní by jsme měli jako vlastník bytového domu provést kontrolu systému vytápění, spadají tam i domy, které se vytápějí "dálkově" z centrální teplárny? Jak u těchto budov určit jmenovitý výkon provozovaného systému? A kdo kontroly může provádět?
Moc děkuji za pomoc.
Pěkný den
Dobrý den a děkuji za dotaz ke kontrole systému vytápění

Vyhláška č 38/2022 Sb. se vztahuje na všechny vytápěné domy vč. domů vytápěných z centrálních zdrojů ( tepláren, elektráren apod.) Jmenovitý výkon provozovaného systému je dán součtem jmenovitých výkonů instalovaných tepelných zdrojů (viz text vyhlášky) Vyhláška dále stanoví, kdy kontroly systémů vytápění není nutno provádět ( § 6 – změny budov, automatické řízení provozu topného systému). Zároveň stanoví požadavky na automatický řídící a regulační systém.
Požadovanou kontrolu může provádět pouze energetický specialista s osvědčením vystaveným MPO.

Ing. Jar. Winkler
energetický poradce
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler* - EKIS Hluboká n. Vltavou Energy Centre
Téma:  Legislativa
tisk