Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

29.11.22 / dotaz č. 147696
V roce 2021 jsme realizovali zateplení a instalaci provětrávaných fasádních obkladů firmou Stavoblock na našem starším RD Doklady máme, z korespondence připojuji základní finanční náklady:
fa. výpis tj. v celkové výši 123 703 Kč dle rozpočtu.
- Doplatek s montáží 53 780 Kč . Celková cena k fakturaci s montáží - 177 483 Kč.

Rádi bychom vás požádali o pomoc se zpracováním žádosti o poskytnutí dotace Nová zelená úsporám Light.
Sdělte nám, co je třeba udělat a za jakých podmínek.
Dobrý den,
pro využití dotace v programu Nová zelená úsporám light je kromě podmínky nízkopříjmové domácnosti potřebné splnit další podmínky:
Podporována jsou pouze opatření realizovaná po 12. září 2022.
dále u zateplení fasády minimální tloušťka nové tepelné izolace 200 mm
u zateplení střechy musí být celková tloušťka tepelné izolace včetně případné stávající izolace 300 mm nejméně.
tedy jen fakturovaná částka nestačí.
Maximální výše podpory je 150 000,- Kč
Pro relevantní posouzení zda je žádost možné podat je nezbytné mít projektovou dokumentaci z které budou patrné parametry tepelné izolace a s touto PD se obrátit na Energetického specialistu.

Ing. Stanislav Bajer, M-EKIS Hranice 2M25.