Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

28.12.22 / dotaz č. 149436
Dobrý den.
Partnerka je majitelkou poloviny (1. np) dvougeneračního domu, kde je vytápění a ohřev vody zajištěn tep. čerpadlem. Spalinové cesty nevyužíváme. Majitel druhé poloviny (2. np ) má v bytě nájemníka (svého otce) který má zřízené věcné břemeno. Pořídil si krbové kamna ve kterých topí dřevem. Po upozornění na závady uvedené v revizi, kterou první ze spolumajitelů nechala udělat, zmíněný nájemník tvrdí, že nechal závady opravit (změny na viditelných částech komínu jsou zřejmé) ale nechce nechat udělat novou revizi nebo kontrolu, že jsou spalinové cesty v pořádku. Krbová kamna v současné době využívá denně. Bydlíme s dětmi a bojíme se požáru. Na koho se mám obrátit k vyřešení problému? Majitel druhé poloviny nemovitosti se v místě nezdržuje a nemám na něj žádný kontakt.

Děkuji za radu
Vzhledem k tomu, nespecifikujete žádné viditelné závady, které by opravňovaly příslušné orgány, to jest hasičský záchranný sbor nebo místní stavební úřad k provedení zásahu z hlediska bezprostředního ohrožení života, zdraví nebo majetku, upozorňujete fakticky "jen" na nedodržení zákona č.133/1985 Sb. v aktuálním znění. V tomto zákonu je zakotvena povinnost provedení vstupní revize spalinové cesty i následných periodických kontrol. Detailněji jsou požadavky na revize a kontroly spalinových cest specifikovány ve vyhlášce 34/2016 Sb..
Obecně by měl dodržování uvedené legislativy kontrolovat (a případné chyby pokutovat) hasičský záchranný sbor. Tam také můžete primárně směřovat svoje upozornění. Následně záleží na vyhodnocení HZS, zda a kdy provede kontrolu. Pokud o to v ohlášení požádáte, měli by Vás o rozhodnutí písemně informovat. V případě zamítnutí se pak můžete odvolat, limitně až ke kontrolní komisi Ministerstva vnitra.
V případě, že zjistíte reálné závady, které vyhodnotíte jako ohrožující, můžete se obrátit na místně příslušný stavební úřad nebo opět na HZS.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Legislativa
tisk