Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

6.1.23 / dotaz č. 149927
Dobrý den,
u PENBů pro stavební povolení, které jsme zpracovávali koncem prosince 2022, se nám začíná dít, že některé stavební úřady je nechtějí přijímat. Vyžadují nový průkaz z letošního roku 2023. Vzhledem k tomu, že ale nedošlo ke změně prováděcí vyhlášky č. 264/2020 a ani u SEI není k tomuto požadavku uveden žádný předpis, nevíme co SÚ k takovému to jednání vede. Důvodem by mohla být pouze zákonná povinností použít při zpracování PENB od 1. 1. 2023 pro výpočet celkové dodané energie u budov s chlazením, úpravou vlhkosti anebo výrobou elektřiny, nejvýše hodinový krok (viz vyhláška č. 264/2020 Sb., § 4, bod 1 a § 12). Tento požadavek se ale týká pouze části zpracovávaných průkazů ENB s vyhláškou uvedenými technologiemi, a námí podávané projekty a PENB žádnou z těchto technologii neobsahují. Jen TČ anebo PKK, krb a rekuperaci. Pokud tedy vypracujeme nový průkaz, bude se lišit jen datumem.
Zajímalo by nás proto, na základě jakých instrukcí či směrnic tyto úřady postupují, je zde nějaká legislativa která nám unikla ??
Předem Vám velmi děkujeme za Vaši odpověď
a jsme s přátelským pozdravem

Vážený pane kolego,
jako energetická poradna opravdu nemůžeme vědět, z čeho pramení požadavky jednotlivých stavebních úřadů. Asi by bylo nejlepší požádat stavební úřad, aby vám zdůvodnil svůj postup. Případně se můžete odvolat na §4 odst. 2 Správního řádu (zák. č. 500/2004 Sb.).
U některých PENB opravdu není nutné zpracovávat výpočet v měsíčním kroku. Pokud však navrhnete FVE jako opaření ke snížení spotřeby, pak už hodinový výpočet musíte provést.
Přejeme hladký průběh jednání se stavebním úřadem.
J. Truxa, K. Srdečný