Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

11.2.23 / dotaz č. 152993
Dobrý den,
Obracím se na Vás o radu ohledně případné žádosti o dotace z programu nová zelená úsporám.

Lze žádat o dotaci z programu nová zelená úsporám na zateplení střechy v rodinném domku v okrese Havlíčkův Brod, kraj Vysočina, kde není trvalý pobyt vlastníka, mezi krokve a pod krokve tepelnou minerální izolací se skelnými vlákny v celkové tlouštce 24 cm a pak zaklopeno sdk deskami? Realizace zateplení probíhá od ledna 2023.
Strop půdy (cca 60 m2) byl zateplen liaporem a zaklopen 2x osb deskami v létě roku 2022.
Na půdě a v přízemí bylo vyměněno 6 původních oken jednoduchých za trojsklo na podzim roku 2020
Lze žádat o dotaci ?

Děkuji

Dobrý den,

děkuji za Váš dotaz, pokud máte na mysli program Nová zelená úsporám - Light, pak žadatelem může být pouze vlastník, který má v domě trvalý pobyt. Ve Vašem případě je tedy možné žádat pouze v programu klasické Zelené úsporám.

Podporována jsou pouze opatření realizovaná (uhrazená) po 1. lednu 2021. Okna vyměněná v r. 2020 tuto podmínku bohužel nesplňují.
Z popisu není jasné, zda je v rámci zateplení realizována také půdní vestavba a zda je provedena nad celou plochou půdy (60m2). Pokud je totiž na místě dosavadní půdy zbudováno podkroví, je tepelná izolace stropu pod půdou z hlediska podmínek dotace zbytečná. Kromě toho, vrstvu Liaporu v konstrukci stropu nelze považovat za dostatečnou izolaci.

Zateplení střechy v celkové tloušťce 24cm stěží odpovídá požadavkům ČSN 730540-2 (u střechy se sklonem do 45°) a v případě provádění dílčích opatření, která jsou posuzována přísněji, je pro přiznání podpory nedostatečné. Pro získání podpory NZÚ je tedy nezbytné provést zateplení v silnější vrstvě nebo z materiálu s vyšší izolační schopností (nízký součinitel tepelné vodivosti).

Hezký den přeje
Miroslav Misař