Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

17.2.23 / dotaz č. 153443
Dobrý den, mám v plánu zateplovat dům a chtěl bych se zeptat, zda na dotaci zelená úsporám stačí stávající objekt zateplit 150 polystyrenem?
Část stavby je smíšené zdivo kamen a cihly tl. 650mm a část jsou plné cihly tl.450. A také bych se chtěl zeptat zda 150mm polystyrenu stačí aby se dostal rosný bod mimo zdivo.
Děkuji.
Dobrý den,

děkuji za Váš dotaz. V zásadě lze odpovědět, že se zateplením tl.150mm lze nějakou podporu NZÚ získat. Výše podpory však bude záviset na konkrétních dosažených parametrech pro celou stavbu. Protože neznám bližší podrobnosti a nevím, zda se bude jednat o komplexní opatření, nebo dílčí opatření, doporučuji použít raději polystyren šedý (grafitový) s lepší izolační schopností (lambda<0,032W/mK), a to proto, aby součinitel prostupu tepla zateplované konstrukce odpovídal požadavkům pro dílčí zateplení (redukce normou požadovaného součinitele U koeficientem 0,7). Správným návrhem tlouštěk izolací a dalších opatření lze z nabízené podpory vytěžit maximum a zároveň snížit en. náročnost stavby při současném zajištění návratnosti vynaložených prostředků.

150mm EPS aplikovaného na fasádu (systém ETICS) obvykle vyhoví z hlediska kondenzace vodní páry pro běžné návrhové podmínky v obytných budovách. Bližší podrobnosti lze stanovit výpočtem.

S pozdravem,
Miroslav Misař