Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

17.2.23 / dotaz č. 153741
Dobrý den,
ráda bych se zúčastnila kurzu "Energetický specialista s oprávněním ke zpracování PENB". Je prosím možné po absolvování tohoto kurzu a následně po složení příslušné odborné zkoušky k získání oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty zpracovávat PENBy, přestože nemám vzdělání v oblasti technických věd a jejich oborech energetiky, energetických zařízení, stavebnictví nebo v oblasti vzdělání elektrotechnika, energetika podle Nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělání ve vysokém školství a 3 roky praxe v oboru?

Děkuji,
Dobrý den,
obecně žádný kurz nenahrazuje splnění odborné způsobilosti požadované ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO).
Odbornou způsobilostí pro získání oprávnění energetického specialisty je v tomto případě vyžadováno: dosažení vzdělání, absolvování praxe a složení odborné zkoušky.
Pro vzdělání a praxi platí tyto podmínky:
- vysokoškolské (bakalářské, magisterské nebo doktorské) vzdělání v oblasti technických věd a jejich oborech energetiky, energetických zařízení, stavebnictví nebo v oblasti vzdělání elektrotechnika, energetika podle Nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělání ve vysokém školství a 3 roky praxe v oboru nebo
- střední vzdělání s maturitní zkouškou absolvováním vzdělávacího programu v oboru energetiky, energetických zařízení nebo stavebnictví a 6 let praxe v oboru nebo
- vyšší odborné vzdělání absolvováním akreditovaného vzdělávacího programu v oborech vzdělávání zaměřených na energetiku, energetická zařízení nebo stavebnictví a 5 let praxe v oboru.

V případě nejasností nebo doplňujících informací se obracejte na pracovníka MPO, telefon: +420 224 853 402, svecova@mpo.cz.

S pozdravem
Ondřej Pokorný, energetický poradce ECČB