Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

22.2.23 / dotaz č. 154148
Dobrý den,
mám dotaz na povinnost zpracovat PENB u rodinných domků postavených před rokem 1947 u kterých od této doby nedošlo ke změně fasád, oken, střechy ani podlahy budovy a není tak zdánlivě naplněna podmínka, pro tzv. velkou změnu budovy, která je v zákoně definovaná jako změna 25 procent obálky budovy. Ale zároveň u takové budovy došlo ke změně rozsahu vytápěných prostor a tím tedy i ke změně obálky vytápěného prostoru! Považuje se i toto, tedy změna vytápěné části budovy, za změnu obálky budovy?
Pro lepší vysvětlení dám příklad: U starého rodinného domu je typicky vytápěná obvykle pouze jedna místnost - tedy obývací prostor s kuchyní, takže obálka vytápěné části budovy je v tomto případě vlastně jen obálka této jedné místnosti. Když v domku novodobě zřídím například ústřední vytápění a vytápím celý dům, tedy např. dalších 5 místností, tak se tím zároveň zásadně změní obálka vytápěného prostoru, rozhodně o víc než o 25 procent! Takže bere se toto jako velká změna a tedy důvod k vypracování PENBu nebo ne? Děkuji Vám.
Vážený pane kolego, děkujeme za váš dotaz.
Jde spíše o záležitost pro právníka, než pro energetickou poradnu. Přesto níže uvádíme, jak ustanovením zákona rozumíme my. Samozřejmě zákon je oprávněn vykládat pouze soud.

Povinnost zpracovat PENB nastává:
1) Při výstavbě nové budovy – to není tento případ
2) Při větší změně dokončené budovy. Zavedení ústředního vytápění může být posuzováno jako změna v užívání stavby, která podléhá stavebnímu řízení. V tom případě může být PENB vyžadovanou součástí projektové dokumentace.
3) Při prodeji nebo pronájmu. Zde je výjimka, o které se zmiňujete. PENB se nemusí zpracovávat, pokud se tak obě strany písemně dohodnou. Pokud tedy potenciální kupující nebo nájemce bude PENB vyžadovat, pak je podle zákona povinný i pro budovu, kde neproběhla větší změna budovy od roku 1947.

S pozdravem
J. Truxa, K. Srdečný