Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.3.23 / dotaz č. 155855
Dobrý den,
máme připravenou žádost o povolení novostavby rodinného domu a s ní zároveň stavěné novostavby samostatně stojící budovy garáže a skladu. Zatímco rodinný dům je vytápěný, tak garáž se skladem je nevytápěná. Budovu garáže se skladem tvoří jeden jednopodlažní obdelník o ploše asi 60 m2. Tato budova není přímo fyzicky spojená s hlavní budovou rodinného domu, stojí několik metrů od budovy RD. Ze spotřeb energií je tam jen osvětlení + zásuvky 220V pro volné použití. Není tam vytápění, chlazení, větrání ani teplá voda.
Otázka je, jestli bude i tato budova garáže a skladu nějakým způsobem součástí PENB zpracovávaného pro stavební povolení na RD nebo nikoliv? Povoluje se RD s garáží zároveň.
Dobrý den,
požadavky na průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) vyplývají ze zákona 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisu, případně z prováděcí vyhlášky 264/2020 Sb. v platném znění.

Budovou se dle zákona 406/2000 Sb. rozumí nadzemní stavba a její podzemní části, prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí, v níž se používá energie k úpravě vnitřního prostředí za účelem vytápění nebo chlazení (text Zákona §2, odst. 1, písm. c).

Pokud tedy garáž se skladem není vytápěna ani chlazena, nevzniká povinnost plnit požadavky na energetickou náročnost budovy, tedy se PENB na tento objekt nemusí zpracovávat.

Odpovídá:  Ing. Zdeněk Ročárek - EKIS Praha EnergySim tisk