Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

26.3.23 / dotaz č. 156280
VLASTNÍK NEM.R.DŮM JAKÉ JSOU PODMÍNKY FINANČNÍ .POTŘEBOVAL BYCH NOVÉ OKNA TOPENÍ A EVENT.STŘEŠNÍ ZATEPLENÍ PODKROVÍ. JSEM NA PŘÍSPĚVKU NA BYDLENÍ .
Pro oprávněné žadatele pobírající příspěvek na bydlení je určen dotační program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT.
Podporována je výměna stávajících výplní stavebních otvorů a zateplení vybraných typů výhradně stávajících konstrukcí obálky budovy. Maximální celková výše podpory na realizaci opatření je omezena na 150 000 Kč (jednotlivá opatření lze kombinovat až do této maximální výše). Dotační program NZÚ LIGHT není určen pro úpravu vytápění.

VÝMĚNA OKEN - Podporována je výměna stávajících oken ve vytápěných místnostech, a to včetně střešních oken a balkonových dveří. Nově instalovaná okna musí mít zasklení izolačním 3-sklem, tloušťka rámu minimálně 70mm.
Podpora je poskytována paušálně na 1 kus okna ve výši 12000Kč (Okna ve stejném otvoru stavební konstrukce jsou považována za 1 kus. Sestava okna s balkonovými dveřmi je podporována jako 2 kusy). Tj. z NZÚ LIGHT lze čerpat do maximální výše podporu na cca 13oken.
ZATEPLENÍ STŘECHY - Podmínkou pro poskytnutí podpory je zateplení celé střešní konstrukce nad vytápěnými prostory domu. Požadovaná celková tloušťka tepelné izolace (včetně případné stávající) je minimálně 300 mm. Výše podpory za kompletní opatření je 120000Kč. UPOZORNĚNÍ Podporováno je zateplení pouze stávající vytápěné obálky RD, z podpory NZÚ LIGHT nelze realizovat nové podkroví v prostorách stávající půdy (podléhá povolení stavebního úřadu jako změna užívání části stavby). V případě, že je v RD stávající půda, z podpory NZÚ LIGHT lze realizovat zateplení podlahy půdy / stropu nad nejvyšším podlažím za podporovanou částku 50000Kč dtto kompletní opatření.

KOTLÍKOVÁ DOTACE
V nejbližších měsících dle tiskového sdělení ministerstva MŽP bude vyhlášena nová vlna kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti, doporučuji sledovat krajský úřad KHK, který dotace poskytuje.

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
Podpora v podprogramu C.1 se poskytuje na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla na vytápění v rodinném domě, s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy výměnou za stávající hlavní zdroj tepla na vytápění v následujících případech výměny
- kotlů na pevná paliva, nižší než 3. třídy
- kotlů na topné oleje
- lokálních topidel na pevná paliva, sloužících společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění
- elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem
Výše dotace na Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody je 100000Kč.
Dle tiskového sdělení budou od 09/2023 aktualizovány stávající podmínky NZÚ a bude nově dotována i výměna nejstarších plynových kotlů za tepelná čerpadla.
Podpora v podprogramu C.3 se poskytuje na pořízení a instalaci nového fotovoltaického systému propojeného s vnitřními rozvody el. energie a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s přednostním využitím vyrobené energie v obytných částech budovy nebo v místním energetickém společenství, do něhož je tato budova zapojena. Maximální výše podpory se stanoví jako součet jednotkových výší podpory za jednotlivé části systému, které budou instalovány, maximálně však 200 000 Kč na jeden RD.

Pokud se aktuálně rozhodnete využít dotační program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT na výměnu stávajících výplní stavebních otvorů a zateplení vybraných typů výhradně stávajících konstrukcí obálky budovy, prosím sdělte mi adresu rodinného domu na EKIS mail h1.snajdarova@gmail.com a můžeme si domluvit schůzku pro zpracování Odborného posudku (povinná příloha žádosti).