Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

18.6.23 / dotaz č. 162231
Dobrý den, jsem zástupcem SVJ a máme v plánu celkově zateplit cihlový bytový dům. 1) S jakou částkou je možné v rámci komplexních opatření počítat a 2) jakým způsobem bude fungovat zálohové vyplácení dotace od září pokud se nás týká, tj. kdy přijde jaká část dotace na účet SVJ ? Ptám se proto abychom byli schopni spočítat minimální bankovní úvěr pro dokrytí financování a jeho načasování. Například hrubý odhad ceny zateplení (obálka, půda, sklep) je cca 4mio, dům má naspořeno cca 2mio. Někteří majitelé mají již vyměněná okna, jiní by si je chtěli vyměnit. 3) Je vhodné výměnu oken činit prostřednictvím stavitele který nám bude celkově zateplovat, nebo je vhodnější (či úplně jedno) využít jinou firmu ? 4) pokud jinou, kdy musí tato firma výměnu provést a co dodat za dokumenty aby bylo možné zahrnout okna do výpočtu pro dotaci? 5) Jsou okna dotována separátně do rukou majitelů bytů (zřejmě nemáme nízkopříjmové domácnosti) nebo se pouze majitel podílí jím plně hrazenou výměnou na zlepšení koeficientů umožňující domu dosáhnout/čerpat vyšší dotaci a sám žádnou nečerpá ? 6) Jaké formality je třeba mít uvedené v zápisu ze schůze vlastníků v případě, že se rozhodneme do programu NZÚ jít? Děkuji.
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz,
program NZÚ pro bytové domy bude s mírnými obměnami opět spuštěný začátkem září 2023. V zásadě je možné získat dotaci ve výši 1/2 částky uznatelných nákladů. Oproti současnému stavu bude v nejvyšší kategorii dotace "optimální" možné získat o 30% více prostředků. Konkrétní výši částky vám rádi vypočítáme v rámci návrhu energetických opatření, který za vás hradí MPO. Vyplacení dotace následuje po kontrole projektu a rozhodnutí ministra. Přesné načasování vyplácení záloh dotace v tuto chvíli ještě nelze předvídat. Samostatné objednávání oken nedoporučuji. Okna nelze dotovat separátně do rukou majitelů bytů. Okna teoreticky lze po dohodě se zhotovitelem zateplení objednávat přímo u výrobců oken, vzhledem k zajištění nezbytné návaznosti provádění zateplovacích prací a sladění termínů navazujících řemesel (např. oplechování parapetů) je nanejvýš vhodné je objednat pro všechny byty hromadně. To samozřejmě platí také pro zajištění stejného vzhledu oken, jejich kvality a záručních podmínek. Na schůzi vlastníků je nezbytné potřebnou většinou hlasů (dle stanov SVJ) odsouhlasit provedení výběrového řízení a následných prací na zateplení včetně vyplacení dotace. Pro upřesnění informací nás prosím kontaktujte e-mailem pro sjednání schůzky na místě.
Hezký den přeje Miroslav Misař