Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

19.6.23 / dotaz č. 162314
Dobrý den jsem soukromá osoba a stavím nový rodinný dům chtěl bych si zažádat dotaci na tepelný čerpadlo na zateplení domu rekuperací a na jímka na dešťovou vodu . Děkuji
Dobrý den,

v oblasti dotací obecně funguje středisko EKIS jako poradenský subjekt, který Vám pomůže vybrat vhodný dotační program a připravit koncepci řešení domu. Ve Vašem případě je vhodným dotačním programem Nová zelená úsporám - Rodinné domy. Vzhledem k datu zřejmě nestihnete podat žádost o dotaci do konce června, nicméně další přijímání žádostí s upravenými podmínkami bude zahájeno v září 2023. Níže uvedené parametry dotace jsou specifikovány již podle pravidel platných od září.

Uvádíte, že stavíte nový dům a chcete požádat o dotaci na zateplení. Toto není možné, opatření typu A - zateplení je vztaženo na již dokončené a zkolaudované domy, u který se dodatečně budou provádět opatření pro snížení jejich energetické náročnosti. Váš záměr spadá pod opatření B - novostavba, které je komplexní,

Celkově předpokládáte žádost o dotaci na 4 opatření, ovšem v případě novostavby budou 3 z nich sloučena a půjde tedy o 2 opatření::
* B - novostavba - pokud splníte požadované parametry standardu Pasiv+, výše dotace je paušálně 535.000 Kč; toto opatření nejspíše již bude zahrnovat i osazení tepelného čerpadla a větracího systému s rekuperací tak, aby dům byl schopen splnit požadavky na velmi nízkou energetickou náročnost a použití obnovitelných zdrojů energie;
* D.2 - dešťovka - výše dotace závisí na tom, jaký rozsah bude mít využití akumulované dešťové vody; nejčastější využití je pouze pro účely zálivky, kdy výše dotace je dána vzorcem 20 000 + 3 500 * x, přičemž x = objem nádrže v m3, dotace může být maximálně 55.000 Kč.
Dále budete mít nárok na bonus 10.000 Kč za kombinaci dvou opatření. Navíc lze získat další bonus až 30.000 Kč za environmentálně šetrné řešení projektu.

Pro samotnou přípravu žádosti o dotaci oslovte energetického specialistu v blízkosti stavby domu. Jejich seznam je k dispozici na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu https://www.mpo-enex.cz/experti/ . Specialista se podrobně seznámí s Vaším záměrem, provede potřebné výpočty pro zjištění parametrů dotovaných opatření a zpracuje potřebné podklady pro podání žádosti. Vycházím z předpokladu, že již máte zpracovanou projektovou dokumentaci stavby, a není tedy třeba hledat projektanta.

Hezký den.

Jan Pašek