Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

26.6.23 / dotaz č. 162749
Dobrý den,

vyhláška 284/2022 Sb. § 3 - Způsob určení jmenovitého výkonu provozovaného systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání

Jmenovitý výkon provozovaného systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání se určí jako součet jmenovitých výkonů všech instalovaných zdrojů chladu, které jsou součástí budovy. Pro obytné budovy se uvažují pouze zdroje, které zásobují chladem více než jednu jednotku.

Prosím o vysvětlení výrazu jmenovitý výkon, kde ho najdu, jak ho určím - všude je jen chladící a topný výkon.

Děkuji za vysvětlení pojmu.
Dobrý den,
jmenovitý tepelný výkon je nejvyšší trvalý tepelný výkon stanovený výrobcem pro určitý druh paliva.

Často je výrobci uváděn maximální tepelný výkon je to nejvyšší nastavitelný tepelný výkon při podmínkách stanovených výrobcem. Někteří výrobci udávají vedle jmenovitého výkonu také tento výkon, který lze krátkodobě nastavit na kotli a při kterém již nemusí být dosaženo výrobcem garantovaných parametrů pro dlouhodobý provoz (účinnost).

Jmenovitý výkon, můžete zjistit například v eneregtických údajích o výrobku - Energetický štítek.
Více informací je možné získat například v dokumentu "Označování výrobků energetickými štítky", který vydalo MPO, na tomto odkazu: https://www.mpo.cz/cz/energetika/energeticka-ucinnost/ekodesign-a-energeticke-stitkovani-vyrobku/oznacovani-vyrobku-energetickymi-stitky--250358/.
Zde je uvedo ozančování pro různé typy výrobků.
Například pro teplovodní kotle na tuhá paliva a soupravy s termostatem, solárními kolektory, tepelným čerpadlem nebo doplňkovým kotlem je „jmenovitým tepelným výkonem“ nebo „Pr“ se rozumí deklarovaný tepelný výkon kotle na tuhá paliva, který zajišťuje vytápění uzavňených prostor spalováním preferovaného paliva, vyjádňený v kW. Je zde dále yznačeno kde na eneregetickém štítku jmenovitý výkon najdete (vyzančeno v dokumentu "Nařízení Komise v přenesené pravomoci 2015/1187" na straně 52).

Děkuji vám za dotaz a přeji příjemný den.