Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

28.6.23 / dotaz č. 163199
Dobrý den, mám PENB pro novostavbu rekreačního objektu, který je navržen následovně: Pro vytápění slouží teplovodní soustava, kde je zdrojem tepla sporák na dřevo s teplovodním výměníkem tepla v kombinaci s elektrokotlem. Předpokládaný podíl pokrytí tepla sporákem na dřevo je 80 procent. Elektrokotel 20 procent. Takto je to navrženo v projektu vytápění. Je možné do PENBu počítat s těmí 80 procenty pro dřevo a nebo je nutné počítat zdroj na dřevo nižším procentem, protože je to zdroj vyžadující ruční přikládání? Děkuji.
Dobrý den,
poměrové rozdělení zdrojů tepla pro vytápění při výpočtu energetické náročnosti budovy záleží zejména na energetickém specialistovi, který průkaz energetické náročnosti zpracovává.
Primárně doporučuji se řídit doporučením v ČSN 730331-1 (Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet).
Pro poměrové rozdělení zdrojů je zde uvedena tabulka A.1 (Podíl roční dodané energie na vytápění pro příslušný doplňkový zdroj tepla), která uvádí orientační podíly doplňkových zdrojů tepla dle typu zdroje.
V textu před touto tabulkou uvedeno, že lze hodnoty použít, pokud není poměr stanoven.
Ve Vašem případě, kdy poměr stanovil projektant vytápění, je podle mého názoru možné tento údaj použít.

Pokud by přetrvávaly nejasnosti, doporučuji se obrátit s dotazem na Státní energetickou inspekci.Odpovídá:  Ing. Zdeněk Ročárek - EKIS Praha EnergySim tisk