Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

10.7.23 / dotaz č. 163567
Dobrý den,
v zákoně 406/2000 Sb.dle §7 odst. 5 je uvedeno že, u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 195 MWh za rok nemusí být splněny požadavky na energetickou náročnost budovy podle odstavců 1 až 3 zákona. Jak správně postupovat při rekonstrukci- přístavba kanceláří, skladů ... k stávající zámečnické dílně. Prokazuje se spotřeba do 195 MWh za rok, jestliže ano, jakým způsobem?
Dobrý den,

pokud se jedná o větší změnu dokončené budovy ve smyslu přístavby prostor, spotřeba energie po realizaci opatření se doloží Průkazem energetické náročnosti budovy nového stavu. Pokud bude dodaná energie vyšší než 195 MWh/rok, musí budova jako celek plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle odstavců 1 až 3 zákona.
Pokud se bude jednat o změnu dokončené budovy, kdy se celková energeticky vztažná plocha rozšiřuje na nejméně dvouapůlnásobek původní celkové energeticky vztažné plochy,musí být splněny požadavky pro celou budovu podle odst. 1, §6, vyhkáška č. 264/2020 Sb. V ostatních případech musí být splněny požadavky pro celou budovu podle odst. 1, §6, vyhkáška č. 264/2020 Sb.
Pokud se jedná o větší změnu dokončené budovy pouze na stávající obálce budovy mohou se stavebnímu úřadu předložit faktury za energie za ucelený kalendářní rok s tím, že požadavky na energetickou náročnost budovy nemusí být splněny a nemusí se ani předkládat PENB,pokud je tedy spotřeba nižší než 195 MWh/rok.
Odpovídá:  Ing. Lucie Kaplanová - EKIS Praha Enviros tisk