Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

10.7.23 / dotaz č. 163643
Dobrý den,

hledám poradce k připravovaným energetickým opatřením RD.

Z plánovaných opatření:

- zateplení stropu sklepa (problémy: vlhkost, větrání)
- TČ vzduch vzduch k přitápění
- vzduchová infiltrace
- decentrální rekuperace
- PENB
- TČ vzduch voda
- solární kolektor pro TUV
- revize a úprava otopného systému (radiátory, výkon apod.)
- venkovní žaluzie
- informace k přibližné reálné návratnosti opatření


Adam Doležel
Dobrý den pane Doležel,
obracíte se správně.
Veškeré tyto opatření které jste vyjmenoval či vypsal je potřeba dobře promyslet, připravit a sladit do jednotného funkčního celku

Většina opatření a plánovaných činností lze uplatnit v dotačním titulu Nová Zelená Úsporám, který je nyní pozastaven a nový příjem žádostí bude od 1.9.2023

V rámci informace ohledně reálné návratnosti či výše investice lze bezplatně vystavit dokument s názvem NEO - Návrh energeticky úsporných opatření („NEO“) je osvětovým nástrojem Ministerstva průmyslu
a obchodu. Jeho cílem je seznámit občany, resp. klienty (dále také „klient“) z řad vlastníků rodinných nebo bytových domů s možnostmi, jak renovovat jejich stávající nemovitost a postihnout rozsah uskutečnitelných
a vhodných energeticky úsporných opatření.

Veškeré bližší informace Vám rád poskytnu při osobní konzultaci nad danými tématy u nás na kanceláři.

Hezký zbytek dne
Adam Bialek EKIS Frýdek Místek, ES MPO 0934