Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

27.7.23 / dotaz č. 164478
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jaké jsou rozdíly, případně podle jakých norem se řídit u instalací FVE do 50 kWp a nad 50 kWp.

U výroben do 50 kWp bez licence ERÚ (nově hlavně na bytových domech pro komunitní energetiku) je od 1. 5. 2023 účinná Vyhláška 114/2023 Sb.. kde jsou přísnější bezpečnostní (protipožární) normy, než u mikrozdroje do 10 kWp (obvykle rodinné domy).

Bohužel, nikde jsem nedohledal žádnou normu, co by měly splňovat výrobny FVE nad 50 kWp (nyní budovaných na střechách firem a logistických parků).

Jde mi o vybudování FVE na střeše paneláku (SVJ), což nově od ledna 2023 umožňuje vyhláška ERÚ, abych věděl, co by instalační firma měla dodržet.

Např. na střeše máme tzv. lepenku IPA, tak nevím, jestli při instalaci FVE do 50 kWp bez licence (podle LEX OZE I bez nutnosti vyřizovat územní a stavební povolení), bychom museli napřed celou střechu opatřit novou nehořlavou vrstvou fólie, nebo by pouze stačily nehořlavé podložky s přesahem, pod konstrukce panelů. A také co výkonové optimizéry, s cenou 1.050-1.800 Kč/ks na každý panel. Ty u instalací nad 50 kWp s licencí již být nemusí? Stejně tak i bezpečnější kabely?

Budu rád za jakoukoliv informaci, případně sdělení porovnání výhodnosti FVE do 50 kWp bez licence a nad 50 kWp s licencí, pro instalaci na střechu paneláku (SVJ) a případně instalace i do pásů na fasádě o šíři 1.200 mm mezi okny na východní a západní straně domu a nejenom na střeše (umístění stříšek se sklonem a s orientací východ/západ).
Dobrý den,

posílám požadované informace.

Doporučoval bych zpracovat nezávislou projektovou dokumentaci elektro i stavební, která bude ověřena projektanty s osvědčením, tak jak by jste řešili vše přes stavební úřad. Uvedené osoby ručí za správnost vyhotovení dokumentů i s ohledem na aktuální znění legislativy a příslušných norem a nařízení.

Posloupnost jednotlivých kroků je uvedena zde.
Obecný doporučený postup a posloupnost přípravy a realizace při FVE s dotací je následující:

Číslo Označení
1 Energetická studie nebo e. posudek
2 Žádost o připojení na DS + smlouva o připojení na DS
3 Žádost o dotaci
4 PD – elektro vč. hromosvodu
5 PD - stavební
6 Statika
7 PBŘ
8 Hasiči vyjádření
9 Stavební úřad
10 Vyjádření pro stavební úřad dotčených stran
11 Stavební povolení (pokud je potřeba)
12 VŘ na dodavatele FVE
13 Realizační projekt
14 Realizace FVE
15 Revize
16 Licence MPO
17 Připojení na DS
18 Spuštění a provoz FVE
19 Žádost o proplacení dotace
20 Vyhodnocení provozu FVE

Cena za technickou přípravu na objekt je individuální a pohybuje se od cca 3% do 7% z celkové ceny investice podle složitosti případu.
Délka přípravy projektu vč. stavebního povolení je reálně cca 6 – 9 měsíců. Nejpracnější je projekční část elektro i stavební, kde je v současné době nedostatek projektantů.
Zde je odkaz na možné sdílení vyrobené EE z FVE.
https://oenergetice.cz/energeticka-legislativa-cr/bytove-domy-mohou-od-letoska-snadneji-vyuzivat-solarni-elektrarny-provozovat-lze-i-bez-souhlasu-vsech-obyvatel

Pokud budete chtít něco doplnit spojte se s námi

S pozdravem

K. Zubek