Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

26.7.23 / dotaz č. 164647
Dobrý den
Rád bych využil dotačního programu zelená úsporám u staršího rodinného domu a potřeboval bych vaši prvotní konzultaci.
Předem moc děkuji
Dobrý den,
Určitě je to možné, ozvu se Vám emailem a domluvíme se. Pouze však upozorňuji na to, že pokud se jedná o obecnou konzultaci jako tomu říkáte - prvotní, pak to půjde. Pokud však budeme řešit aktuální dotace a dotační podmínky a zmiňujete dotační program Novou zelenou úsporám, musíme Vás informovat, že dochází ke změnám.
Dotační program Nová zelená úsporám je v současnosti pozastaven. Přestávka v jednotlivých výzvách je od 1.7.2023 do 31.8.2023 - takže celé letní prázdniny.

V průběhu této letní přestávky dochází k některým větším, někdy menším změnám v Nové zelené úsporám aby lépe odpovídala současným požadavkům. Aktualizují se (zvyšují se některé ceny z důvodu nárůstu stavebních prací a materiálu), zjednodušují se některé procesy přijímání nebo vyřizování žádostí, upravují se některé finanční dotace i směrem dolů, kde například došlo k poklesu cen materiálu (nabíjecí stanice typu wallbox).

Detaily tedy nebudeme schopni řešit nyní, pouze si můžeme sdělit jaké dotace byly do 30.6.2023 a po uveřejnění nových dotačních podmínek Nová zelená úsporám v nové výzvě od 1.9.2023 pak budeme schopni reagovat i na budoucí požadavky. Příjem nových žádostí je v současnosti plně zastaven a bude obnoven až po vypsání výzvy od 1.9.2023.
Odpovídá:  Ing., LL.M., MBA Petr Maule - EKIS Plzeň CNE tisk