Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

7.8.23 / dotaz č. 165105
Rád by se Vás zeptal na to, zda komínový tah musí být změřen nebo stačí jeho výpočet, případně zda existují nějaké grafy nebo tabulky pro jeho určení.

Mám komín vysoký 12 m s nerezovou vložkou o průměru 180 mm.

Firma, která mi prováděla čištění komína, jeho napojení uvedla jako závadu a tudíž ani mi nevystavila revizi spalinové cesty. Před zahájením topné sezóny by celou záležitost měl v pořádku.

Podle mnou prováděného výpočtu, který je uveden na internetových stránkách www.okhelp.cz mi komínový tah pro daný spotřebič a výšku komína, vychází dostatečný. Lze tedy považovat tento výpočet za náhradu měření komínového tahu?

Děkuji Vám za informace a přeji hezké dny.

S úctou
Děkujeme za Váš dotaz a v návaznosti odpovídám následující.

Princip komínového tahu a jeho význam pro funkčnost spalinové cesty. Změření komínového tahu nemůže nahradit kontrolu spalinové cesty, je jen jedním z mnoha okamžitých provozních parametrů.

V roce 2011 vstoupilo Nařízení vlády číslo 91/2010 Sb., Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozování komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které upravilo problematiku a revizi spalinových cest.

Následovalo TPG 704 01. Postupem času se objevil názor, že tímto měřením by mohlo být měření komínového tahu.

V současnosti platí zákon č. 320/2015 Sb.

Aby bylo téma komínového tahu kompletní je třeba si uvědomit, že statický nebo dynamický diferenční tlak je pouze jednou z mnoha součástí poměrně složitého a velice proměnlivého tlakového systému. Součástí tlakového systému je množství dalších tlaků působících vně spalinové cesty.

Lze tedy shrnout, že výpočet a měření je nedílnou součástí revize a kontrol spalinových cest.

Revize a kontroly podle zákona 320/2015 Sb., by měla proběhnout vizuálně ve spodní i horní části komína kvalifikovaným kominíkem.

Ing. Šťastný
Odpovídá:  Ing. Josef Šťastný - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Vytápění
tisk