Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

1.8.23 / dotaz č. 165145
Přeji dobrý den, rád bych se zeptal jakým způsobem a zda vůbec může energetický specialista pracovat jako fyzická osoba? To jest energetický specialista nemá živnostenský list.
Dobrý den,
energetický specialista může svoji činnost vykonávat jako fyzická osoba. Rovněž může oprávněním energetického specialisty disponovat osoba právnická skrze tzv. osobu určenou. Oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty uděluje ministerstvo průmyslu a obchodu na základě složení odborné zkoušky a splnění dalších požadavků, jako jsou svéprávnost, bezúhonnost, odborná způsobilost, ad. Požadavky jsou podrobně specifikovány v zákoně č. 406/2000 Sb., § 10 Energetický specialista. To, zdali energetický specialista vykonává činnost v rámci vlastní živnosti (OSVČ) nebo na základě jiného pracovně-právního vztahu (například jako zaměstnanec společnosti), se již dále netýká definice energetického specialisty ze zákona.
Zdraví EnergySim
Odpovídá:  Ing. Jan Antonín - EKIS Jablonec nad Nisou, EnergySim
Téma:  Legislativa
tisk