Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

1.8.23 / dotaz č. 165185
Přeji dobrý den,

děkuji za předchozí odpověď. Pokud energetický specialista vykonává činnost na základě standardního zaměstnaneckého poměru, DPČ nebo případně DPP, jak je to v těchto případech s pojištěním energetického specialisty?
Dobrý den,
energetický specialista je povinen být pojištěn na odpovědnost za škodu spojenou s výkonem jeho činnosti, a to v případě oprávnění provádět energetický audit a eneregtický posudek.
Toto vyplývá ze zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií, v platném znění.

Energetickým specialistou může být fyzická osoba, ale rovněž právnická osoba (skrze osobu určenou, tj. fyzickou osobu s oprávněním energetického specialisty).
Pokud je tedy energetický specialista zaměstnancem a jeho zaměstnavatel (právnická osoba) je rovněž energetickým specialistou, musí mít pojistku firma, s tím, že pojištění kryje i zaměstnance.
Pokud energetický specialista pracuje jako OSVČ, musí být pojištěn on, jako fyzická osoba.

S pojištěním se lze obrátit na oborové organizace/asociace, které obvykle nabízejí zprostředkování pojištění.

Odpovídá:  Ing. Jan Antonín - EKIS Jablonec nad Nisou, EnergySim
Téma:  Legislativa
tisk