Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

4.8.23 / dotaz č. 165419
Dobrý den. Uvažuji o koupi bytového domu se čtyřmi bytovými jednotkami. Z důvodu efektivnějšího vytápění budovy, bych chtěl sjednotit vytápění v celém domě. V současnou dobu se v každém z bytů topím jiným zdrojem tepla. Jsou zde zastoupeny akumulační kamna, elektrokotel staršího data výroby, přímotopy a jeden z bytů je vytápěn kamny na tuhá paliva. Lze nějakým způsobem odhadnout přibližnou cenu mého záměru vybudovat zde kotelnu s tepelným čerpadlem vč. ohřevu vody pro celý bytový dům? Jedná se o starší bytový dům, metrové kamenné stěny, plastová okna, v současnou dobu se jedná cca o 350m2 vytápěné plochy. Do budoucny bych rád vybudoval v podkroví další dva byty, které by vytápěnou plochu zvětšili na 480m2. Celkově se jedná o 4 bytové jednotky (3x 2+1, 1x garsoniera), do budoucna 6 bytů.

S pozdravem
Dobrý den,
zamýšlené sjednocení a centralizace vytápění a přípravy teplé vody by určitě přineslo zefektivnění pro celý dům.
V rámci odpovědi na takto položený dotaz, bez znalosti budovy a jejího současného provozu lze však těžko určit předpokládaný rozsah investice. Doporučil bych začít postupně s těmito kroky: Nechat si spočítat tepelné ztráty domu a dle počtu osob i předpokládanou spotřebu tepla na přípravu teplé vody. Následně zkusit oslovit příslušné firmy se zpracováním cenové nabídky. Je však nutné uvažovat nejen s cenou za pořízení tepelného čerpadla a zásobníku teplé vody, ale i s vybudováním otopné soustavy tam, kde aktuálně není a případně i výměnou otopných těles. Je také otázkou, zda provoz tepelným čerpadlem ve starém nezatepleném domě bude vůbec vhodný a ekonomicky únosný. Tepelné čerpadlo by mělo být navrhováno s nízkoteplotním režimem otopné soustavy, aby pracovalo co možná nejefektivněji. Vhodné je se také nejprve zaměřit na možnosti snížení energetické náročnosti domu prostřednictvím zateplení a výměny výplní otvorů.
Na výše zmíněné úpravy lze případně využít dotační program Nová zelená úsporám, u kterého by měl být spuštěn příjem žádostí v průběhu září 2023.

S pozdravem
Ondřej Pokorný, energetický poradce ECČB
Odpovídá:  DiS. Ondřej Pokorný - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Vytápění
tisk