Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

10.8.23 / dotaz č. 165481
Dobrý den,
zasílám údaje pro výpočet spalinové cesty od krbové vložky ROMOTOP DYNAMIC B2G 66.50.13N (Tepelný výkon - jmenovitý = 4,8 kW, Účinnost = 84,64%, CO2 - obsah = 9,54%, Hmotnostní tok spalin = 6,1 g/s, Teplota spalin na hrdle spotřebiče = 241 °C, Požadovaný tah = 12 Pa). Redukce na krbu z 200 na 180 mm (systémová). Přívod vzduchu do spotřebiče ve skladbě podlahy, přes hliník. trubku 150 mm (celková délka cca 1,1 m včetně 1x koleno 90°), přívod zespodu do krbové vložky. Kouřovod ocel, tl. 1,5 mm, průměr 180 mm, délka cca 1 m, 2x koleno nastavitelné 0-45°). Připojení (sopouch izolovaný) = T- kus 90°.
Komín CIKO TEC 400x400 mm, s přívodem vzduchu mezi vložkou a tvarovkou, DN 180, účinná výška od osy sopouchu po poslední tvarovku 4,86 m. Výška nad střechou (od krytiny v ose) cca 1,27 m. Délka v nevytápěném prostoru (půda) cca 2,4 m. Komín umístěn uvnitř objektu - prostup nezateplenou šikmou střechou (zateplení v úrovni dřev. trám. stropu, RD = 1NP + půda). Stříška na ústí Ciko - oblá (možná nebude namontovaná). Celkový tepelný odpor komínu dohledán v odpovědi 17.5.22 / dotaz č. 139106 = 0,5 m2.K/W. Lokalita: Horní Dobrouč (okr. Ústí nad Orlicí).
Orientační výpočet byl zpracován pro systémový komín CIKO TEC (tepelný odpor komínové konstrukce dle prohlášení o vlastnostech 0,5 m2.K/W). Ve výpočtu je přívod vzduchu ke spotřebiči řešen samostatným kanálem pr. 150 mm o délce 1,1 m). Výpočtem byla ověřována dimenze komínu DN 180 mm (dle požadavku tazatele). Do komínu by měla být připojena krbová vložka Romotop DYNAMIC B2G 66.50.13N o jmenovitém výkonu 4,8 kW, teplota spalin na hrdle spotřebiče 241°C, hmotnostní průtok spalin 6,1 g/s a požadavek na tah 12 Pa (technická data převzata z technického listu spotřebiče).
Ve výpočtu není počítáno s celoročním provozem (teplota okolí pro tlakovou podmínku 15°C). Výpočet byl proveden jen pro plné zatížení spotřebiče.
Výpočtem bylo ověřováno, zda budou splněny všechny podmínky výpočtu pro účinnou výšku komínu 4,86 m.
Výpočtově, při plném zatížení spotřebiče, pro dimenzi DN 180, při účinné výšce 4,86 m je splněna tlaková a teplotní podmínka. Tlaková podmínka je splněna s rezervou 10,2 Pa. Teplotní podmínka je splněna o 27,3°C. Není splněna podmínka rychlosti proudění spalin, ve výpočtu vyšla rychlost proudění 0,32 m/s, přičemž normovaná hodnota je 0,5 m/s.
Rychlost proudění spalin je závislá na hmotnostním toku spalin a dimenzi komínu. Zjednodušeně řečeno, čím větší hmotnostní tok spalin a čím menší dimenze komínu, tím větší rychlost proudění spalin.
Celkové posouzení spalinové cesty je následně v kompetenci revizního technika spalinových cest v rámci revize.
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
tisk