Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

11.8.23 / dotaz č. 165770
Vážený pane,
protože hledám informace k nově zamýšlené podpoře pro majitele starších domů "Oprav dům po babičce" obracím se na Vás s žádostí, zda se budete zabývat i touto dotací a zda je možné s Vámi zkonzultovat pro nás vhodná řešení. Máme částečně opravený a zateplený starý dům, původně typický statek z 19. století. Jsme z obce Svatý Jiří na Orlickoústecku. Naše potřeby jsou dokončit zateplení fasády, výměna oken, dveří, případně montáž stínící techniky v podkroví, zateplení střechy. Také zvažujeme pořízení tepelného čerpadla a využití šedé vody. Děkuji za odpověď.
S pozdravem
Dobrý den,

v rámci programu M-EKIS poskytuji zdarma pro klienty konzultační a poradenské služby. Tyto jsou několika typů či navazujících stupňů. V prvním stupni se jedná o osobní konzultaci nad konkrétním požadavkem, kdy si s klientem ujasníme představu. V druhém kroku je možné pro klienta vypracovat podklad, kterému se říká Návrh energetických opatření pro rodinný dům, aby měl klient představu, jakým způsobem má rodinný dům energeticky zlepšit, kolik ho to bude stát, jaké dotace a v jaké výši lze čerpat a v neposlední řadě i co mu provedená opatření přinesou za úspory. Pokud se klient rozhodne do dotace jít, následuje tzv. dotační poradenství, kdy jsem schopen provádět klienta procesem žádosti, zejména pohlídat si, zda jsou k dispozici všechny požadované dokumenty, a posledním kroku žádost o dotaci podat. Samozřejmě nejsou všechny stupně nutné, vždy záleží na požadavcích klienta.
Co se týče konkrétně dotace Nová zelená úsporám - "Oprav dům po babičce", tak ta cílí na opravdu na komplexní zateplení rodinného domu a požadavky na výslednou energetickou náročnost jsou dány tabulkou uvedenou v Závazných pokynech. Odkaz níže.
Na realizaci zateplení musíte mít zpracovanou projektovou dokumentaci. Na stavbu dohlíží tzv. Odborný technický dozor, který potvrdí, že opatření bylo realizováno podle projektové dokumentace a v souladu s pokyny výrobců materiálů a zateplovacích systému. Zpracován musí být Průkaz energetické náročnosti zobrazující výchozí stav rodinného domu a Průkaz energetické náročnosti po dokončení zateplení. Tyto dva se porovnávají. Cílem je potvrdit dosaženou hodnotu prostupu tepla obálkou budovy a snížení energetické náročnosti objektu dle požadavků uvedených v tabulce Závazných pokynů pro žadatele. Další nezbytné podklady jsou formálnějšího typu a jsem samozřejmě schopen je pro Vás v případě zájmu připravit.

https://novazelenausporam.cz/dokument/3519

S pozdravem