Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

23.8.23 / dotaz č. 166825
Dobrý den,
jsme vlastníky bytového domu ze 30tých let ve Strašnicích. Plánujeme vyměnit okna, jelikož jsou v dezolátním stavu (původní). V souvislosti s tím bychom chtěli nechat lehce upravit a natřít fasádu. V dalších letech nebudeme schpni provést další rozsáhlejší investici. V souvislosti s histerií ohledně zateplování však nejsme schopni nikde zjistit, jaké zákonné požadavky na nás již nyní dopadají popř. budou v následujících letech dopad. Nerad bych se dočkal toho, že po investici do oken a fasády vše budu muset záhy předělávat. když to shrnu do dotazů:

1. Jsem již nyní ze zákona povinen jako vlastník činžovního domu ze 30 tých let splňovat nějakou energetickou třídu?
2. Hrozí mi, že budu muset nějakou energetickou třídu splňovat v nejbližších letech? popř. s jakými následky, pokud nesplňuji.
3. Mohu realizovat pouze výměnu oken, nebo se musí jednat o komplexní investiční akci? (zaslechl jsem něco o nutnosti zelených energetických zdrojů).
4. Musím mít na tuto akci stavební povolení?
5. Mohu získat dotaci pouze na výměnu oken, nebo se musí jednat o komplexní investiční akci?

Děkuji. S pozdravem
Dobrý den,

s odkazem na zákon č. 406/2000 Sb. par. 7a. (výňatek)
1) Stavebník, vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou povinni: opatřit si průkaz energetické náročnosti při větších změnách dokončených budov (tedy při rekonstrukci budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy).V tomto případě musejí být splněny požadavky na rekonstruované měněné části budovy podle vyhlášky č. 264/2020 Sb.
a dále
2) a) opatřit si průkaz
1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
2. při pronájmu budovy,
3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy,
b) předložit průkaz nebo jeho kopii
1. možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy,
2. možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy.

Lze realizovat pouze výměnu oken.Pokud plocha oken má vyšší plochu než 25% celkové plochy obálky budovy, bude muset být zpracovaný PENB a okna budou muset plnit požadavky zmíněné vyhlášky.Objekt jako celek nemusí plnit energetickou třídu.

Co se týče staveního povolení, je nutné si tuto záležitost projednat na stavebním úřadě v závislosti narozsahu rekonstrukce.

Co se týče dotace, odkážu Vás na stránky Nová zelená úsporám, kde máte uvedeny podmínky dotace na daný typ rekonstrukce.
Odpovídá:  Ing. Lucie Kaplanová - EKIS Praha Enviros tisk