Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

30.8.23 / dotaz č. 167411
DObrý den, prosím o normovaný výpočet spalinové cesty s doporučením průměru nerezové vložky.

Máme starý zděný komín do kterého bychom chtěli dát nerezovou vložku. aktivní výška spalinové cesty je: 6m , připojen bude kotel na dřevo Atmos Kotel pyrolytický na dřevo, Generátor s ventilátorem, Ekodesign DC 50 GSX, 49 kW.

Děkuji
Orientační výpočet byl zpracován pro stávající zděný komín opatřený nerezovou vložkou (tepelný odpor komínové konstrukce dopočítán dle tloušťky zdiva po případném frézování - 0,12 m2.K/W). Ve výpočtu je přívod vzduchu ke spotřebiči řešen z místnosti, tzn. že je počítáno s tlakovou ztrátou na přívodu vzduchu 3 Pa. Výpočtem byla ověřována dimenze komínu DN 160 mm (dle spalinového hrdla spotřebiče, které je 152 mm). Do komínu by měl být připojen kotel na dřevo ATMOS DC 50 GSX o jmenovitém výkonu 49 kW, teplota spalin na hrdle spotřebiče 145,6°C, hmotnostní průtok spalin 25 g/s a požadavek na tah 25 Pa (technická data převzata z technického listu spotřebiče uvedeného na webových stránkách výrobce).
Ve výpočtu je počítáno s celoročním provozem (teplota okolí pro tlakovou podmínku 30°C). Výpočet byl proveden jen pro plné zatížení spotřebiče.
Výpočtem bylo ověřováno, zda budou splněny všechny podmínky výpočtu pro účinnou výšku komínu 6 m.
Výpočtově, při plném zatížení spotřebiče, pro dimenzi DN 160, při účinné výšce 6 m je splněna teplotní podmínka a rychlost proudění spalin. Tlaková podmínka není splněna o 17,4 Pa. Teplotní podmínka je splněna o 3,1°C. Rychlost proudění spalin vyšla 1,49 m/s.
Tlaková podmínka je obecně závislá na výšce komínu a teplotě spalin. Tlakovou podmínku lze obecně zlepšit dostatečným přívodem vzduchu ke spotřebiči, ale v tomto konkrétním případě je účinná výška malá, teplota spalin velmi nízká a požadavek na tak komína je vysoký.
Doporučujeme obrátit se na výrobce spotřebiče, aby navrhl řešení, které bude optimální pro stávající stav a dané podmínky.
Celkové posouzení spalinové cesty je následně v kompetenci revizního technika spalinových cest v rámci revize.
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
tisk