Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

5.9.23 / dotaz č. 167715
Dobrý den,
v současné době vytápíme RD kotlem na tuhá paliva s výkonem 23 kw, bez AKU nádrže. Jelikož nesplňuje třídu a budeme ho měnit, chtěl bych výkon kotle lépe přizpůsobit tepelným ztrátám objektu. Jde vypočítat skutečná ztráta objektu podle spotřebovaného paliva?
Dá se říci, že každý rok spotřebujeme 5 m3 dřeva (měkké - smrk, borovice) a 15 metráků uhelných briket.
Děkuji.
Dobrý den,
pro stanovení potřebného výkonu kotle slouží norma EN 12831-1 Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 1: Tepelný výkon pro vytápění.
Tepelná ztráta se dá definovat jako únik tepla z budovy do okolí. Jde tedy o ztracený tepelný výkon prostupem tepla a větráním.
Výpočet tepelné ztráty ze spotřeby paliva bude spíše informativní. Správný výpočet tepelné ztráty objektu je lepší přenechat specialistům. Aby byl výpočet co nejpřesnější, je nutné znát detaily o dané budově. Pro kotel na pevná paliva platí z hlediska emisí ČSN EN 303-5. Kotle 3. a vyšší emisní třídy lze používat. Kotle nižších tříd (1. a 2. emisní třídy) budou zakázané od 1.9.2024.
Ke kotli na pevná paliva doporučuji vždy akumulační nádrž o objemu přibližně 55 litrů na 1 kW výkonu kotle.

S pozdravem
Josef Šťastný, energetický poradce ECČB
Odpovídá:  Ing. Josef Šťastný - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Vytápění
tisk