Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

20.9.23 / dotaz č. 169321
Dobrý den, prosím o názor na následující situaci: máme zadehtovaný komín, který byl před rokem vyfrézovaný, když jsme přes zimu topili, tak jsme kamna museli občas dusit, protože se rychle začínali vařit. Jediná změna oproti dřívějšku je výměna starých špaletových oken za nová plastová s trojskly, palivové dříví je suché. Má hypotéza je že nová okna = nižší ztráty -> voda v soustavě se pomaleji ochlazuje (předimenzovaný kotel) -> voda v kotli se rychleji vaří -> dusíme kamna -> chladný kouř, který v komíně v prostoru půdy kondenzuje -> dehet. Průměr komína je v nadstřešní části navíc zúžen komínovým nástavcem, takže mám zato, že se v komíně kouř hromadí, chladne a tím se urychluje vznik dehtu. Je tato má hypotéza možná? Vedu o této věci spor s majitelkou domu, od které jej máme pronajatý, a které "se nezdá, že by na to výměna oken měla vliv". Děkuji.
Důvodů, proč může docházet k dehtování je více. V principu se jedná o souběh nedokonalého spalování, které způsobuje nedostatečné vyhoření paliva a jeho usazování v komíně a nízké teploty spalin, která způsobuje kondenzaci vodní páry ze spalin. Výměna oken může významným způsobem ovlivnit tlakové poměry v interiéru, které se mohou promítnout i do fungování spotřebičů s přirozeným tahem. Toto ovlivnění může být významné zejména v případě, že spotřebič není přímo napojen na externí přívod vzduchu.
Přestože primární důvod tvorby dehtu nelze "korespondenčním způsobem" seriózně stanovit, obecně představuje dehet ve spalinové cestě přímé ohrožení.
Lze doporučit okamžitou prohlídku kominíkem nebo revizním technikem spalinových cest, který jednak prověří funkčnost odtahu spalin (měřením a výpočtem) a jednak odstraní dehtové usazeniny.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
tisk