Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

26.9.23 / dotaz č. 169831
Prosím o normovaný výpočet spalinové cesty pro novostavbu dřevostavby nízkoenergetického RD - Středočeský kraj, Berounsko. Komín keramický - šamotová vložka, keramické tvarovky Zeman Universal, DN 160, spotřebič - krbová kamna Romotop Malaga N 03, aktivní výška komína 6,4 m, pasivní výška komína - 3,4 m, jmenovitý tep výkon 4,0 kW, tepelný příkon výrobce neuvádí, účinnost 80,37%, CO2 obsah - 8,97%, hmotnostní průtok spalin pro výpočet - 6,2, průměr kouřovodu 150 mm, centrální přívod vzduchu průměr 100 mm, vedení 5,2 m, délka kouřovodu po ose - 0,7 m, připojení 90 st. Dle projektu komín osazen 1,4 m od hřebene, výška nad střechou dle normy - ,65 m, v nevytápěném prostoru cca 1m, protidešťová plochá kovová stříška. Rád poskytnu veškeré technické listy a projektovou dokumentaci - DSP.
Orientační výpočet byl zpracován pro systémový komín ZEMAN Systems, CS komín UNIVERSAL (tepelný odpor komínové konstrukce dle prohlášení o vlastnostech 0,49 m2.K/W). Ve výpočtu je přívod vzduchu ke spotřebiči řešen samostatným kanálem pr. 100 mm o délce 5,2 m. Výpočtem byla ověřována dimenze komínu DN 160 mm (dle požadavku tazatele). Do komínu by měla být připojena krbová kamna Romotop Malaga N03 o jmenovitém výkonu 4 kW, teplota spalin na hrdle spotřebiče 359°C, hmotnostní průtok spalin 6,2 g/s a požadavek na tah 12 Pa (technická data převzata z technického listu spotřebiče).
Ve výpočtu není počítáno s celoročním provozem (teplota okolí pro tlakovou podmínku 15°C). Výpočet byl proveden jen pro plné zatížení spotřebiče.
Výpočtem bylo ověřováno, zda budou splněny všechny podmínky výpočtu pro účinnou výšku komínu 6,4 m.
Výpočtově, při plném zatížení spotřebiče, pro dimenzi DN 160, při účinné výšce 6,4 m je splněna tlaková a teplotní podmínka. Tlaková podmínka je splněna s rezervou 21,3 Pa. Teplotní podmínka je splněna o 62,8°C. Rychlost proudění spalin vyšla 0,49 m/s, přičemž normovaná hodnota je 0,5 m/s.
Tlaková podmínka vyšla s poměrně vysokou rezervou, což je v tomto případě dáno vysokou teplotou spalin na hrdle spotřebiče (výrobce v technickém listu deklaruje 329 °C). Pokud bychom kalkulovali s průměrnou teplotou spalin 247°C (rovněž hodnota dle technického listu výrobce), pak by se rezerva u tlakové podmínky snížila na 14,5 Pa, což je optimálnější. Na druhou stranu, rychlost proudění spalin by se snížila na 0,43 m/s. Pokud by při provozu docházelo k příliš vysokému tahu, je možné to řešit osazením omezovače tahu.
Celkové posouzení spalinové cesty je v kompetenci revizního technika spalinových cest v rámci revize.
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
tisk