Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

2.10.23 / dotaz č. 170490
Dobrý den, potřeboval bych od Vás radu, zda lépe šetřit energii zateplením střechy, solárními panely nebo tepelným čerpadlem. Jsem majitelem rodinného domu postaveného z kamene s malými okny a zdmi o síle 80 cm.
Jsem důchodce, manželka pracuje.
Zajímá mě, zda mám nárok na dotace, v jaké výši nebo procentuální části.
Také jestli bych mohl peníze čerpat dřít, protože tak vysokou finanční částku k dispozici nemám.
Moc Vám děkuji za odpověď a informace.
Syrovátka Miloslav.

Dobrý den,
bez bližší znalosti Vašeho domu nemohu zodpovědně poradit, jak nejlépe šetřit energie.
Obecně lze konstatovat, že bez výrazného snížení měrné tepelné ztráty budovy nelze doporučit instalaci tepelného čerpadla. Proto bych před jeho instalací doporučoval nejprve objekt zateplit.
Pokud máte zájem o podrobnější analýzu Vašeho domu a návrh vhodných opatření pro snížení jeho energetické náročnosti, objednejte si zhotovení Návrhu energetických opatření pro rodinný dům (NEO-R). Obraťte se na odborníky z Energetických konzultačních a informačních středisek (EKIS a mobilní M-EKIS), které nabízí jeho bezplatné vypracování. Specialisté z mobilních M-EKIS mohou přijet za Vámi a seznámit se na místě se stavem vašeho rodinného domu a fundovaně připravit návrh vhodných opatření.
https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS?flat=48.974469&flong=14.474342&hledej=%C4%8Cesk%C3%A9%20Bud%C4%9Bjovice

Pro snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů lze získat finanční podporu z několika aktuálně spuštěných programů:
- Nová zelená úsporám - RODINNÉ DOMY
- Nová zelená úsporám - RODINNÉ DOMY "Oprav dům po babičce"
- Nová zelená úsporám Light
- Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji II.

Zálohově (předem) jsou dotace poskytovány pouze z programů Nová zelená úsporám Light a Nová zelená úsporám - RODINNÉ DOMY "Oprav dům po babičce".
V programu Nová zelená úsporám Light můžete získat až 100% podporu na vybraná opatření na úsporu energie. Je to však podmíněno tím, že splníte podmínky nízkopříjmové domácnosti. To znamená, že žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu a po dobu administrace žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12.9.2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení v dané nemovitosti (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu). Obávám se, že ve Vašem případě, kdy manželka ještě není v důchodu, na tuto dotaci nárok nemáte.
V programu Nová zelená úsporám - RODINNÉ DOMY "Oprav dům po babičce" můžete získat podporu přibližně 50 % z uznatelných nákladů na vybraná opatření na úsporu energie. Upozorňuji však, že v tomto programu je nutné provést energeticky úsporná opatření v takovém rozsahu, aby se objekt dostal do energetické třídy B. To většinou představuje komplexní zateplení obvodového pláště budovy a instalaci moderních technologií pro vytápění a ohřev vody či instalaci výroby tepla a energie z obnovitelných zdrojů.

Doporučuji zvážit provedení pečlivě zvolených opatření na úsporu energie a prozkoumat možnosti získání dotace z programu Nová zelená úsporám. Jedná se však o program, který neposkytuje peněžní prostředky formou záloh (předem).