Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

3.10.23 / dotaz č. 171122
Dobrý den,
v bytovém domě máme každý byt vlastní vytápění. Náš byt je připojen ke starému kotli na tuhá paliva, který je v 2. energetické třídě a zároveň ke kondenzačnímu plynovému kotli, který v současné době používáme jako primární zdroj pro vytápění.
Je nutné k 1.9.2024 starý kotel měnit, pokud není využíván? Rád bych kotel nechal připojený, jako zálohu v případě nějaké katastrofy (nemyslím tím zdražení plynu, ale např. plošný, dlouhodobý výpadek jeho dodávky), ale zároveň nechci kotel měnit za drahý moderní, když se ho nechystám používat.
Je možné nechat kotel připojený?
Děkuji.
Dobrý den,
dané ustanovení o provozu kotlů řeší zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.
V zákoně je uvedeno ke vztahu provozu kotle cituji: "slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění ...".
Zákon tedy nijak nerozlišuje, zda je kotel provozován jako hlavní zdroj nebo jako doplňkový či záložní. Z toho mi tedy vyplývá, že daný provoz nebude možný.

Poslední novelizací zákona z roku 2022 byl původní termín účinnosti 31. srpen 2022 prodloužen o dva roky (viz níže):
§ 41
(16) Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a který není navržen rovněž pro přímé vytápění místa instalace, je povinen provozovat zdroj v souladu s požadavky uvedenými v § 17 odst. 1 písm. g) nejpozději do 10 let od nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud je spalovací stacionární zdroj podle věty první provozován v rodinném domě, bytovém domě nebo stavbě pro rodinnou rekreaci, je provozovatel povinen jej provozovat v souladu s požadavky uvedenými v § 17 odst. 1 písm. g) nejpozději do 31. srpna 2024.

S pozdravem
Ondřej Pokorný, energetický poradce ECČB
Odpovídá:  DiS. Ondřej Pokorný - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Vytápění
tisk