Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.10.23 / dotaz č. 172149
Dobrý den,
mám dotaz zda se mi vyplatí výměna elektrokotle kombinovaného s kamny s výměníkem teplé vody kde topím dřevem za tepelné čerpadlo.
Dům je po rekonstrukci - plastová okna, zateplení domu je také, zateplení půdních prostor také. Mám na domě instalované fotovoltaické panely.
Zajímá mě, zda je montáž tepelného čerpadla pro mě správným řešením nebo zda mám ještě počkat s instalací až se vyřeší situace na trhu s energiemi.
K vyhodnocení ekonomiky náhrady stávajících zdrojů energie na vytápění (elektrokotel kombinovaný s kamny na dřevo s výměníkem teplé vody) za nový zdroj energie (tepelné čerpadlo) se započtením lokální FVE výrobny je optimální nechat si zpracovat Energetické hodnocení Vašeho rodinného domu tzv. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY - PENB, kde si ve vytvořeném energetickém modelu s Energetickým specialistou můžete vyzkoušet různé modelové situace, způsoby užívání (i vzhledem k lokálnímu topidlu - kamna na dřevo / zohlední četnost manuálního přikládání / dobu pobytu v RD), náhrady stávajících zdrojů energií, se započtením odběru lokálně vyrobené energie z FVE... PENB se v současném době modeluje s hodinovým krokem tak, aby se co nejvíce přiblížil skutečnosti.
Podkladem pro zpracování Energetického hodnocení je vždy aktuální projektová dokumentace rodinného domu případně PASPORT, popis konstrukcí na obálce budovy, popis technologií v RD a je vhodné nastavit model / způsob užívání objektu vzhledem ke skutečným fakturám za energie cca za poslední 3roky (přepočtená roční spotřeba v kWh).

Obecně TEPELNÁ ČERPADLA (využívající energii okolního prostředí) jsou vhodná pro užívání v nízkoteplotním režimu tj. ideálně RD s dokončeným provedením energetických úspor na obálce budovy + podlahové vytápění. Při nízkých zimních teplotách je třeba pro vytápění využít bivalentní zdroj (elektrokotel / kamna na dřevo), výhodná je též akumulace do zásobníků. Při současných cenách energií je jednoznačně nejvýhodnějším zdrojem tepla pro vytápění rodinných domů kotel na kusové dřevo, důležitým parametrem je však "chuť a čas" manuálního přikládání, tj. ideálně minimalizovat drahé externí vstupy ve formě elektřiny.
... DOBA NÁVRATNOSTI = (investiční náklady - výše dotace) / roční ÚSPORA ENERGIÍ oproti stávajícímu stavu...

Pokud Vám v tuto chvíli jde pouze o orientační hodnoty, doporučuji využít KALKULAČKY z webových stránek například
- https://newtools.refsite.info/s/prechod-z-elektrokotle-na-tc nebo
- https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/138-porovnani-nakladu-na-vytapeni-teplou-vodu-a-elektrickou-energii-tzb-info

DOTACE NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Podoblast podpory C.1 – VÝMĚNA ZDROJŮ TEPLA
Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla na vytápění ve stávajícím, řádně dokončeném rodinném domě, s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy výměnou za stávající hlavní zdroj tepla na vytápění
• lokálních topidel na pevná paliva, sloužících společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění, za některý ze zdrojů dle tabulky 6,
• elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem, popř. napojení na soustavu zásobování teplem,
výše DOTACE
• TCV/TCV+ Tepelné čerpadlo vzduch-voda / 80 000Kč ÚT / 100 000Kč ÚT+ohřev vody
• TC+FV Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch nebo vzduch-voda pro vytápění a ohřev vody s podporou FV / 140 000Kč

V případě instalace tepelného čerpadla pro vytápění a přípravu teplé vody společně s podporovaným solárním systémem pro přípravu teplé vody, bude zajištěn přednostní ohřev teplé vody solárním systémem. Podpora opatření TČ+FV j e určena pro systémy kombinující tepelné čerpadlo a stávající č i nový fotovoltaický systém, který splňuje stejné požadavky na instalaci jako fotovoltaické systémy podporující efektivní využívání tepelného čerpadla, uvedené v kapitole 4.3.3.2, písm. j), a to včetně objemu a způsobu ohřevu akumulačních nádrží, řízení výkonu tepelného čerpadla a regulace.

ODBORNÝ POSUDEK C.1 a DOKLADY
• Zpráva o instalaci zařízení/realizaci opatření
• Fotodokumentace stávajícího zdroje (viditelné napojení na otopnou soustavu a v případě spalovacích zdrojů také na komínové těleso).
• Vyúčtování spotřeby el. energie za uplynulé 2 roky – dokládá se v případě žádosti o výměnu el. vytápění za jiný podporovaný zdroj tepla na vytápění. Dokládá se jím, že el. vytápění bylo užíváno jako hlavní zdroj tepla.
• Dokumenty prokazující technické vlastnosti použitých výrobků
• Fotodokumentace provedeného opatření
• Potvrzení o ekologické likvidaci původního nevyhovujícího zdroje tepla – předkládá se pouze pro oblasti podpory C.1 s výjimkou případů původního elektrického vytápění,