Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

12.11.23 / dotaz č. 176633
Dobrý den,
jak je potřeba postupovat při žádosti a co je potřeba předložit pro zpravování návrhu možností energetických úspor NEO městského rodinného domu - formou poradenství EKIS ?
Jakou má tento návrh vypovídací schopnost ?
Dobrý den,

Doplnění k 176632:

Poznámka 1 - pro rodinné domy je dále určen také dotační titul NZÚ Oprav dům po babičce - žádosti jsou přijímány také od 26. září 2023.
Tento dotační titul požaduje jako základní podmínku provedení komplexního zateplení domu s dosažením předepsaných technických parametrů zateplení a úsporu dodané a neobnovitelné energie min. 30 % oproti výchozímu stavu. Současně je zde podmínka vlastnictví pouze jednoho domu, ve kterém žadatel bydlí. Výhodou je zde možnost možnost získání zálohové platby a možnost dosažení více bonusů.

Poznámka 2 - na rodinný dům je určen také dotační titul programu NZÚ Light, který je ovšem dle dotačních podmínek určen pouze pro rodinné domy ve vlastnictví seniorů a lidí pobírajících dávky na bydlení, což z kontextu Vašeho dotazu není Váš případ.

Poznámka 3 - pro vypracování přesného energetického posouzení výchozího stávajícího stavu formou průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) je obecně nutno provést detailní obhlídku, průzkum stavebních konstrukcí, průzkum stavebně technické infrastruktury a celkové rozměrové zaměření domu (pasportizaci), zejména teplosměnné obálky. Rozsah potřebného zaměření a průzkumů pro vypracování PENB je dán velikostí a členitostí domu a jeho zařízení a zejména faktem, zda je k dispozici použitelná platná projektová dokumentace předmětného domu. Zpracování PENB pro stávající stav dle stávající legislativy obsahuje také návrh energeticky úsporných opatření, který může být vodítkem pro celkové rozhodování o rozsahu přípravy a pro realizaci energeticky úsporných opatření . Oproti v odpovědi 176632 zmíněnému návrhu energeticky úsporných opatření (NEO) obsahuje průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) přesné energetické a technické výpočty dle předepsané metodiky, návrh energeticky úsporných opatření (NEO) obsahuje odborný odhad zjednodušenou metodikou.

Poznámka 4 - poradna i-Ekis určena pro obecnou poradenskou činnost zejména na podporu energetických úspor rodinných a bytových domů pro bydlení, cesty k jejich dosažení, ochrany životního prostředí a dotačních možností titulu NZÚ .
Dotační možnosti a případné energetické poradenství pro malé provozovny, případně umístěné v předmětných objektech bydlení spadají pod jiný dotační titul mimo rámec NZÚ a stávající zaměření poradenské činnosti M-EKIS, pokusím se však o získání a zaslání informací pro nasměrování ke zdroji případně potřebných informací.


S přáním hezkého dne Ing. Jiří Flašar, M-Ekis, ES MPO 1410