Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

21.11.23 / dotaz č. 177391
Dobrý den,
v návaznosti na vyhlášku č. 38/2022 Sb. jsou vlastníci a správci bytových domů povinni provádět kontroly systému vytápění. V případě objektů napojených na CZT tato povinnost spadá na objekty vybavené výměníkovou nebo předávací staníci s výkonem nad 70 KW.
Dotaz č. 1: Je-li výměníková stanice v majetku třetí osoby, je nutno tuto zahrnout také do kontroly nebo stačí zkontrolovat pouze "systém" vytápění v budově?
Dotaz č. 2: Je-li objekt napojen přímo na CZT (4trubka) a není-li v něm žádná z výše uvedených technologií (výměník, předávaci či směšovací stanice), pak předpokládám, že se jedná o objekt, ve kterém není tepelný zdroj a povinnost kontroly sytému vytápění se ho netýká ( stejně jako objektů se zdrojem s výkonem nižším než 70 KW).
Prosím tedy o Vaše stanoviskok výše uvedeným dotazům.
Dobrý den,
dotaz č. 1: Kontrola systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání se vztahuje na přístupné části zdroje tepla, systém rozvodu a sdílení tepelné energie, systém regulace a automatizační a řídicí systém. (V38/2022 Sb. §4 odst 1). Pokud tedy není výměníková stanice či předávací stanice přístupná, kontrola zde není prováděna.
dotaz č. 2: Kontrola se týká i objektů, u kterých je zdroj mimo objekt. Dle V38/2022 Sb. se jedná o kontrolu systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání. Součástí systému je rozvod, koncové prvky sdílení, systém regulace a řídicí systém. Zda se povinnost vztahuje na tento typ objektu, je možné zjistit výkon např. ve smlouvě o dodávce tepelné energie.
Odpovídá:  Ing. Karel Pejchal - EKIS Praha Enviros
Téma:  Vytápění
tisk