Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

21.11.23 / dotaz č. 178471
Situace: zateplený starší rodinný dům, majitelé v penzi, 20 let starý kondenzační kotel.
Záměr: výměna kotle za tepelné čerpadlo vzduch-vzduch
Jakou velkou dotaci by bylo možno získat (zelená úsporám) ?
Dobrý den,
v případě náhrady plynového kotle stáří nad 20 let je podporována pouze instalace tepelného čerpadla vzduch/voda. A to za předpokladu, že RD bude mít třídu energetické náročnosti obálky budovy nejvýše D ... to zjednodušeně znamená, že všechny konstrukce jsou zateplené nejméně na úrovni lehce nad normovými požadavky. Laicky řečeno: v podlahách min 50 mm EPS, okna a dveře s izolačním 2 sklem, zateplení obvodových stěn cca 100 mm EPS, stropní konstrukce se zateplení min. 200 mm tepelné izolace.
Výše dotace je v uvedeném případě 100 000,- Kč při instalaci tepelného čerpadla vzduch/voda, které zároveň řeší přípravu teplé vody.
K tepelnému čerpadlu vzduch/vzduch - dotace je možná výhradně při instalaci do RD, který nedisponuje teplovodním systémem.
K dotaci na vytápění obecně - v případě důchodců existuje také kotlíková dotace, ovšem zde také není podpora ve Vašem případě možná.
Upozorňuji však na NZÚ LIGHT - tedy dotaci určenou zejména pro majitele nemovitostí, kteří pobírají starobní důchod.
- zde je možné využít podporu až 150 000,- Kč na opatření stavebního charakteru, např. výměnu oken, dveří - a to již od jednoho kusu. Nebo dílčí zateplení obvodových stěn, případně plošné přiizolování stropů nebo podlahových konstrukcí.
- ale také je zde dotace na instalaci solárního systému pro přímý ohřev teplé vody - ať termického nebo fotovoltaického.
- uvedenou NZÚ light je možné uplatnit i na opatření dříve podpořené z programu Zelená úsporám, ovšem po době udržitelnosti (tj. 15 let). Pokud máte již FVE pro výrobu elektřiny, není toto překážkou pro instalaci FVE pro přímý ohřev.
V případě podrobností jsem k dispozici na tel. 776 021 958.
Za EKIS Veselí nad Moravou Ing. V. Bílek ml.

Odpovídá:  Ing. Vojtěch Bílek ml. - EKIS Veselí nad Moravou Ing. Bílek
Téma:  Vytápění
tisk