Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

22.11.23 / dotaz č. 178512
Dobrý den. Máme bytový dům, kde každý byt má svůj vlastní plynový kotel.
Každý rok provádíme periodické kontroly spalinových cest - komínů.
Objekt je cca 35 let starý a tomuy odpovídá i stáří některých kotlů a jejich zapojení.
Tyto starší spotřebiče jsou do komínů, které všechny mají patu s jímáním kondenzátu, zapojeny
kouřovodem, kde jsou hrdla tzv. po kouři.
Žádný kominík s tím neměl nikdy problém, teď máme nového kominíka a ten říká, že to problém je a
požaduje tyto kouřovody předělat tzv. po vodě.

Dotaz zní, jaká legislativa či ČSN toto upravuje, je požadavek kominíka relevantní?

Děkuji za odpověď.
Připojování spotřebičů na komíny obecně řeší ČSN 73 4201, případně ČSN EN 15 287.
Ani jedna z těchto norem, ani nadřízené předpisy ovšem neřeší detaily, které by standardně měly být součástí montážních návodů jednotlivých výrobců.
To se týká i sestavování jednotlivých komponent kouřovodů a komínů. Uvedená ČSN požaduje primárně dodržení obecných bezpečnostních pravidel, tedy, že kouřovody musí bezpečně odvést spaliny a musí umožnit kontrolu a čištění.
Samozřejmě u starších výrobků již obvykle nelze dohledat veškeré listinné podklady, a to je jedním z důvodů, proč je legislativně ustanovena osoba znalá - kominík.
Tedy špičkový odborník, který je v rámci kontroly spalinové cesty schopen nejen identifikovat, ale i kvantifikovat a vyhodnotit provozní rizika.
Tato rizika by měl hodnotit především z pohledu provozní funkčnosti a bezpečnosti. Pokud dané konkrétní riziko nevyhodnotí jako přímé ohrožení života, zdraví nebo majetku, může přihlédnout k datu uvedení spalinové cesty a spotřebiče do provozu a může tedy "tolerovat" nedodržení některých současných legislativních nebo montážních předpisů.
Ovšem, protože se jedná o odborníka s prakticky s nejvyšší kvalifikací v oboru, je mu legislativně povolena značná "vůle" v hodnocení. To může vyústit do situace, že různí kominíci mohou stejné riziko vyhodnocovat odlišně, přičemž objektivní pravda je jen velmi obtížně stanovitelná, protože řešení je v podstatě subjektivní.
Vámi popsaná situace je klasickým příkladem.
Samozřejmě v rámci této poradny a vzhledem k omezeným informacím a bez možnosti prohlídky nelze spekulovat, proč a jak byla daná závada vyhodnocena.
V každém případě OBECNĚ platí, že každá odborně způsobilá osoba musí být schopna zjištěná rizika i jejich řešení jasně a laicky srozumitelně zdůvodnit.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
tisk