Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

29.11.23 / dotaz č. 178841
Vážený pane Sodomko,

na základě Vaší domluvy architektem cca před 14 dny Vám posílám žádost o navržení spalinové cesty. Přikládám částečně vyplněný dotazník Kesa, půdorys 1.NP, řez a technický list krbové vložky. Dotazník je vyplněn částečně, protože na něco neznám odpověď. Průměr spalinové cesty je navržen podle jiných projektů a je tedy možné ho optimalizovat. Výška komína je navržena dle doporučení výšky nad hřebenem střechy a je také možné ji optimalizovat.
Doufám, že díky přiloženému technickému listu (str. 1, sloupec pravý) bude vše dostatečné.

Ještě zmiňovali možnost přivádět vzduch komínem. Pokud si dobře pamatuji, tak se to také pokusíte spočítat.

Předem děkuji.
S pozdravem
Orientační výpočet byl zpracován pro vícevrstvý nerezový komín (do výpočtu zvolen RAAB – DW, tepelný odpor komínové konstrukce dle prohlášení o vlastnostech 0,41 m2.K/W). Ve výpočtu je přívod vzduchu ke spotřebiči řešen samostatným kanálem pr. 125 mm o délce 3,5 m). Výpočtem byla ověřována dimenze komínu DN 160 mm (dle požadavku tazatele). Do komínu by měla být připojena krbová vložka HOXTER HAKA 63/51WI o jmenovitém výkonu 14,5 kW, teplota spalin na hrdle spotřebiče 225°C, hmotnostní průtok spalin 13 g/s a požadavek na tah 12 Pa (technická data převzata z technického listu spotřebiče).
Ve výpočtu je počítáno s celoročním provozem (teplota okolí pro tlakovou podmínku 30°C). Výpočet byl proveden jen pro plné zatížení spotřebiče.
Výpočtem bylo ověřováno, zda budou splněny všechny podmínky výpočtu pro účinnou výšku komínu 6,9 m.
Výpočtově, při plném zatížení spotřebiče, pro dimenzi DN 160, při účinné výšce 6,9 m jsou všechny podmínky výpočtu splněny. Tlaková podmínka je splněna s rezervou 7,9 Pa. Teplotní podmínka je splněna o 51,7°C. Rychlost proudění spalin ve výpočtu vyšla 0,88 m/s, přičemž normovaná hodnota je 0,5 m/s.
Orientačně byly ověřeny dimenze komínu od průměru 150 mm do 200 mm a i u těchto dimenzí jsou všechny podmínky výpočtu splněny.
Celkové posouzení spalinové cesty je následně v kompetenci revizního technika spalinových cest v rámci revize.
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
tisk