Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

27.11.23 / dotaz č. 179016
Dobrý den,
máme objekt vytápěn pomocí akumulačních kamen. Suma výkonu kamen je nad 70kW. Platí povinnost vyhlášky 38/2022 také pro takovýto objekt?
Dobrý den,
podle toho, jak situaci popisujete, se domnívám, že povinnost vyhlášky platí.

Základní parametry podle vyhlášky č. 38/2022 Sb.
Kontroly týkají provozovaných systémů vytápění a kombinovaných systémů vytápění a větrání se jmenovitým výkonem nad 70 kW. Zvýšila se tedy spodní hranice pro minimální výkon zdroje tepla z 20 na 70 kW, ale především se kontroly týkají všech zdrojů tepla a kombinovaných systémů vytápění a větrání, nikoliv pouze spalovacích zdrojů.
Kontroly se týkají všech typů budov bez ohledu na jejich využití (neplatí výjimky pro rodinné domy, byty a budovy pro rodinnou rekreaci). Kontrolu smí provádět pouze energetický specialista bez ohledu na to, zda se jedná o systémy provozované na základě licence, či bez licence.

Zdroje tepla podle vyhlášky
V § 2 vyhlášky je jako zdroj tepla definována část systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání, která vyrábí tepelnou energii k ohřevu kapaliny nebo vzduchu určeného pro prostorové vytápění pomocí:

-spalování paliv (kotel, kogenerace)
-přímé přeměny elektrické energie na tepelnou energii (odporový nebo elektrodový ohřev, termoelektrický článek, jiný)
-využití energie prostředí nebo zpětného získávání tepla ze vzduchu odváděného z budovy tepelným čerpadlem
-změny vlnové délky elektromagnetického záření (tepelná solární soustava)
-přímého využití energie prostředí

U obytných budov se uvažují pouze zdroje, které zásobují teplem více než jednu jednotku. Jako zdroj tepla je brána také objektová předávací stanice. Jmenovitý výkon provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání se určí jako součet jmenovitých výkonů všech instalovaných zdrojů tepla nebo přípojných výkonů odběrného místa soustavy zásobování tepelnou energií.

Odpovídá:  Ing. Ondřej Hlaváč - EKIS Pardubice EPP Bohemia
Téma:  Vytápění
tisk