Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

18.12.23 / dotaz č. 180795
V rodinném domě budeme provádět přístavbu a nástavbu. Celková energeticky vztažná plocha stávajícího stavu budovy je 162 m2 a celková energeticky vztažná plocha budovy v novém stavu je 410 m2. Je možno podat žádost o dotaci v rámci programu NZÚ Oprav dům po babičce. V novém stavu se plocha rozšiřuje na více než 2,5 násobek původní plochy.

Dobrý den,
při větší změně dokončené budovy, což ve vašem případě zamýšlená přístavba a nástavba je, je nutné splnit podmínky jak dotačního programu, tak i podmínky vyhlášky o energetické náročnosti budov, které se prokazují průkazem energetické náročnosti budovy (PENB) a ten se dokládá k žádosti o stavební povolení.
Ve vyhlášce je uvedena podmínka u změny dokončené budovy, kdy se celková energeticky vztažná plocha rozšiřuje na nejméně dvouapůlnásobek původní celkové energeticky vztažné plochy, musí být splněny požadavky pro celou budovu podle odstavce 1, což v překladu znamená, že se na dům již nepohlíží jako na rekonstrukci (mírnější kritéria) ale jako na novostavbu s přísnějšími kritérii.
Dále je nutné splnit i požadavky programu Oprav dům po babičce (ODPB), které se prokazují taktéž energetickými výpočty pro stávající stav a stav návrhový a je sledováno dosažení procentních úspor oproti stávajícímu stavu a dále pak dosažení průměrného součinitele prostupu tepla na úrovni 0,70 Uem,R což odpovídá právě požadavku na novostavbu.
Zjednodušeně řečeno, jak u dotačního titulu, tak i z hlediska získání stavebního povolení je ve vašem případě nutné splnit požadavky na novostavbu a pokud splníte i dosažení procentních úspor v ODPB (a samozřejmě všechny ostatní podmínky) je možné žádat o dotaci v tomto programu.

S pozdravem,
Ondřej Pokorný, energetický poradce ECČB