Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

31.1.24 / dotaz č. 183100
Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, zda k získání dotace - oprav dům po babičce, je vyžadován energetický posudek/štítek?

Děkuji,
Dobrý den,
ano, jedním z povinných příloh k dotaci je Odborný posudek – v požadovaném rozsahu dle oblasti (podoblasti) podpory a dle specifikace uvedené v kap. 7. A
- Projektová dokumentace (minimální rozsah dle kapitoly 7.)
- Energetické hodnocení

Na odkaze níže najdete aktuální dokumenty potřebné k administraci žádostí o dotace pro rodinné domy ve standardním programu i v programu Oprav dům po babičce platné od 26. září 2023.
https://novazelenausporam.cz/dokumenty/rodinne-domy/

Podrobný výpis všech potřebných dokumentů je uveden zde:
file:///C:/Users/Dana%20Sykorova/Downloads/1701698153_Seznam%20dokl%C3%A1dan%C3%BDch%20dokument%C5%AF%20p%C5%99i%20pod%C3%A1n%C3%AD%20%C5%BE%C3%A1dosti.pdf

S pozdravem.