Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

26.1.24 / dotaz č. 183240
Dobrý den, zakoupili jsme krbová kamna NORDICA GEMMA ELEGANCE 6 kW do nově zrekonstruovaného RD na Vysočině. Prvotně jsme nechali opravit komín, který byl nově vyvložkován kominickou firmou. S kominíkem jsme rovněž zkonzultovali, zda jsou námi vybraná kamna vhodná pro umístění do RD. Bylo nám řečeno, že výkon 6 kW je dostačující a kominík se dotazoval pouze na průměr kouřovodu. Touto kominickou firmou byla rovněž provedena revize spalinové cesty. Poté, co jsme v kamnech začali topit (topili jsme pouze o víkendu), při větším mrazu došlo následující den (po ukončení vytápění kamny) k výtoku kondenzátu v místě napojení kouřovodu do komína a tento stéká po stěně v místnosti, kde jsou kamna umístěna. Kamna se nachází v přízemí RD, které je vytápěno plynovým topením. Komín následně pokračuje nevytápěným půdním prostorem (délka komína na půdě cca 4 metry) nad štít střechy. Vzhledem k tomu, že nám bylo řečeno kominickou firmou, že neví, jak problém vyřešit a vymýšlí způsoby, u který si nejsou jisti, zda budou fungovat (např. oblepení otvoru kouřovodu izolační páskou, zrušení redukce kouřovodu a napojení pomocí těsnících lan apod.), obrátili jsme se proto o radu na jiného odborníka, který nám sdělil, že prvotně je nezbytné vyhotovit výpočet spalinové cesty a na základě výsledků lze uvažovat o dalším řešení. Tímto bychom Vás chtěli požádat o provedení výpočtu spalinové cesty. Bližší data zasílám e-mailem. Děkujeme
Orientační výpočet byl zpracován pro původní zděný komín o rozměru 200x200 mm dodatečně opatřený nerezovou vložkou bez izolace (tepelný odpor komínové konstrukce dopočítán 0,2 m2.K/W – cihla tl. 136 mm). Výpočtem byla ověřována dimenze komínu DN 140 mm. Do komínu jsou připojena krbová kamna výrobce NORDIKA, typ Gemma Elegance o jmenovitém výkonu 6 kW, teplota spalin na hrdle spotřebiče 221°C, hmotnostní průtok spalin 6,4 g/s a požadavek na tah 12 Pa.
Ve výpočtu není počítáno s celoročním provozem (teplota okolí pro tlakovou podmínku 15°C). Výpočet byl proveden jen pro plné zatížení spotřebiče. Kamna nemají vzduchové hrdlo pro přívod externího vzduchu. Spotřebič je závislý na vzduchu z místnosti.
Výpočtem bylo ověřováno, zda budou splněny všechny podmínky výpočtu pro účinnou výšku komínu 7 m.
Výpočtově, při plném zatížení spotřebiče, pro dimenzi DN 140, při účinné výšce 7 m je splněna tlaková podmínka a rychlost proudění spalin. Tlaková podmínka je splněna s rezervou 8,6 Pa. Rychlosti proudění spalin vyšla 0,53 m/s. Není splněna teplotní podmínka, která nevyšla o 8,7°C.
Teplotní podmínka je závislá zejména na teplotě spalin, tepelném odporu komínové konstrukce, výšce komínu a dimenzi komínu.
V tomto konkrétním případě, dle informace tazatele, komínovou konstrukci tvoří pouze zdivo tl. 136 mm a ocelová vložka bez izolace, proto je tepelný odpor komínové konstrukce poměrně nízký – 0,2 m2.K/W. Komín navíc prochází 4 m nezatepleným prostorem (půdou).
Výpočet prokázal, že teplota na ústí komínu je nižší než teplota rosného bodu spalin dřeva, což může zapříčinit tvorbu kondenzátu a následné dehtování.
Celkové posouzení spalinové cesty je následně v kompetenci revizního technika spalinových cest v rámci revize.
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Vytápění
tisk