Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

25.1.24 / dotaz č. 183567
Potřeboval bych energetický audit na RD z roku 1946 pro dotaci na výměnu starého kotle na zemní plyn za tepelné čerpadlo.
Děkuji
Dobrý den,

na dotační program Nová zelená úsporám v rámci výměny plynového kotle za tepelné čerpadlo je nutné doložit průkaz energetické náročnosti budovy.

V rámci dotace na výměnu musí být splněna tato podmínka:
Podpora na výměnu plynového vytápění je poskytována pouze pro rodinné domy, jejichž obálka budovy splňuje požadavky pro klasifikační třídu průměrného součinitele prostupu tepla v rozmezí A až D stanovenou dle vyhlášky č. 264/2020 Sb. nebo č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. Splnění klasifikační třídy není vyžadováno v případě památkově chráněných budov nebo kombinace s podporou na opatření v oblasti podpory A.

To znamená, že dům by měl mít zateplenou větší část ploch konstrukcí obálky budovy a vyměněná okna/dveře, aby tuto podmínku splnil.

Dále musí být splněn požadavek:
Dotace lze poskytnout pouze v případě, že plynový kotel je stáří min. 20 let.

Mělo by to být doloženo fotodokumentací. V případě plynových kotlů a topidel také detailní snímek výrobního štítku s čitelným rokem výroby. Dále po demontáži plynového kotle by mělo být vystaveno tzv. Potvrzení o ekologické likvidaci původního nevyhovujícího zdroje tepla.

V případě dalších dotazů jsem vám k dispozici.

S pozdravem
Martin Beneš