Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

27.2.24 / dotaz č. 187902
Dobrý den,

Můj dotaz se týká nové vyhlášky č.38/2022 sb. Kontrola topných systémů.
Pokud dům má na dálkovém vytápění instalováno Ekvitermni regulaci s monitoringem a nastavením ekvitermní křivky a dále přístup on- line sledování spotřeby tepla vytápění v Gj u Pražské teplárenské a obojí se záznamem dat delší než 12 měsíců , provedení Hydraulické vyvážení celé otopné soustavy dle projektu , týká se domu výjimka a nemusí kontrolu provádět? Dům má i on-line nonstop bezdrátové měření spotřeby tepla v bytech na radiatorech s přístupem vlastníků na osobní stránky přehledu spotřeby tepla.

Děkuji předem za odpověď.
Dobrý den, děkuji za váš dotaz.
Povinnost pravidelné kontroly systému vytápění dle zák. 406/2000 Sb. se netýká budov, které mají instalován automatizační a řídicí systém (viz §6a odst. 5 zákona).
Tento systém je definován ve vyhl. č. 38/2022 v § 9:
(1) Automatizační a řídicí systém obytné budovy, na kterou se nevztahuje povinnost zajištění provozovaného systému vytápění budovy nebo kombinovaného systému vytápění a větrání budovy, musí být vybaven
a) funkcí průběžného elektronického monitorování, které vyhodnocuje efektivitu provozu systémů a upozorňuje a poskytuje informaci v případě výrazného poklesu efektivity a v případě nutnosti provedení údržby, a umožňuje ukládání výstupů z měření spotřeby energie alespoň po dobu 12 měsíců,
b) řízením pro zajištění optimální výroby, distribuce, skladování a užití energie.

Pokud váš systém kromě monitoringu splňuje také další požadavky uvedené výše, pak nemusíte kontrolu provádět.

S pozdravem
K. Srdečný