Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

23.2.11 / dotaz č. 25971
Dobrý den,
Uvažuji o koupi bytu v bytovém domě,který byl dokončen v 6/2009.Rád by jsem se zeptal,jestli existuje povinnost develepera mít k budově průkaz energetické náročnosti budovy.

Děkuji za odpověď.
Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz.

Povinnost zpracovat Průkaz energetické náročnosti budovy vyplývá ze zákona 406/2000 Sb. a jeho změn. V daném případě zákonem č.177/2006 Sb. z 23.6.2006, kde je vložen §6a.
Zde se uvádí, že stavebník, vlastník nebo SVJ musí zajistit splnění požadavků na energetickou náročnost budovy a splnění ukazatelů uvedených v prováděcím předpisu, což je Vyhl.148/2007 Sb. a rovněž splnění požadavků stanovených příslušnými harmonizovanými českými technickými normami.
Splnění požadavků se prokazuje Průkazem energetické náročnosti budovy, který musí být přiložen při:
a.) výstavbě nových budov
b.) při změnách dokončených budov s podlahovou plochou nad 1000 m2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost
c.) při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí v případech, kdy pro tyto budovy nastala povinnost zpracovat průkaz podle předchozích 2 bodů.
Účinnost zmíněného §6a je od 1.1.2009.
Tolik stručný výtah z legislativy.
Ve vašem případě se jedná o novostavbu, kde kolaudace patrně byla po účinnosti zákona, ale stavební povolení, kdy je povinnost podle bodu a.) průkaz předložit, bylo před účinností zákona. Pro již povolené a rozestavěné budovy není možno měnit podmínky, pro danou budovu tedy nemusel být průkaz zpracován. Tím dle mého názoru developer není povinen průkaz předložit. Pokud by byl dům povolován po 1.1.2009, povinnost je jasně daná a týká se i jednotlivých částí. Tedy pokud se prodávají jednotlivé byty u budov s ústředním vytápěním, použije se tento průkaz.
Myslím, že jsou-li dobře splněny požadavky na energetickou náročnost budovy, nebo snad i mírně nadstandardní, developer by se tím mohl pochlubit. Určitě by to zvýšilo prodejnost bytů.

Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č. Budějovice